Historicko-přírodovědná naučná stezka v Liběšicích
V uplynulém školním roce 2008/2009 se naše základní škola zúčastnila výběrového řízení, které se uskutečnilo v rámci projektu Škola pro udržitelný život, jejž společně vyhlašují Středisko ekologické výchovy Sever a Partnerství o.p.s. Naše nabídka realizace historicko-přírodovědné stezky byla jednou ze 4 projektů ze 108, které v Ústeckém kraji uspěly.

V příštím školním roce 2009/2010 budeme tento projekt realizovat. S jejím uvedením do života nám budou pomáhat i další organizace v obci. Zejména Obecní úřad, bez jehož podpory bychom tento nápad nemohli uskutečnit, a dále Zemědělské družstvo Liběšice a Domov Na zámku Liběšice. Všichni naši spolupracovníci nám pomáhají bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu a i touto cestou bychom jim chtěli poděkovat.

Cílem naší aktivity je seznámit žáky, obyvatele i návštěvníky s historií a přírodními krásami Liběšicka. Stezka by měla navázat na již vybudované muzeum. Informační panely provedou zájemce po nejzajímavějších místech obce. Panely by měly být oboustranné. Jedna strana bude informovat o historii, umění a kultuře a druhá o přírodních krásách a jedinečnostech, které lze v našem kraji zhlédnout, a i o možných způsobech jejich ochrany.

www.sever.ekologickavychova.cz