Historicko-přírodovědná naučná stezka v Liběšicích
Slavnostní otevření stezky

Dne 13. května 2010 jsme slavnostně otevřeli Naučnou stezku Liběšice.

Naučná stezka Liběšice, je instalována v katastru obce Liběšice. Má celkem 9 zastavení, skládá se z 8 panelů, 6 panelů je oboustranných, 2 jsou jednostranné. Poslední zastavení stezky je v místním muzeu, které se nalézá na zdejším Obecním úřadě Liběšice, zde je také uložena pamětní kniha, která slouží k zapsání postřehů, či připomínek návštěvníků naučné stezky.

Seznam panelů a jejich řazení:
1. Liběšice - Barokní perla českého středohoří » náves
2. Jezuité v Liběšicích » cesta k zámku
3. Liběšice od 19. století po současnost » cesta k zámku
4. Sedlo a okolí Liběšic » nádraží
5. Školství v Liběšicích a ekologická výchova » ZŠ Liběšice
6. Lidová architektura a život na vsi » roubenky
7. Morová epidemie » hřbitov
8. Barokní sloh » řada soch na návsi
9. Muzeum Liběšic » Obecní úřad

Prostřednictvím realizace projektu si společnou práci vyzkoušely základní škola, obecní úřad, zemědělské družstvo a i Domov na zámku, jehož klienti se účastnili i slavnostního otevření naučné stezky, a také někteří místní obyvatelé.

Naše základní škola bude panely využívat k obohacení výuky dějepisu, výchovy k občanství, přírodovědy, vlastivědy a ekologické výchovy. Pro ověření znalostí žáků jsou ke stezce připraveny pracovní listy.