ŠD - Informace

ORGANIZACE DRUŽINY VYCHOVATELKA

I. oddělení (1.ročník)

Denisa Šulevková, tel. +420 721 374 382

II. oddělení (2.+3. ročník)

Naděžda Umanová, tel. +420 702 127 253

III. oddělení (4.+5. ročník)

Lenka Šimberská, tel. +420 725 371 716

IV. oddělení (6. - 9. ročník)

Jana Peremská, tel. +420 725 340 526
   
Ranní provoz od 6.00h do 7.40h
Odpolední provoz začíná příchodem žáků z vyučování do 16.00h
   
Úplata v ŠD 2020/2021 

97,- Kč / žák za měsíc včetně zájmových útvarů, na které se může přihlásit ve SVČ (Středisku volného času)

 

Pokyny pro platbu platba se zasílá společně se stravným dle instrukcí v sekci "Pro rodiče"
 

 

Činnost družiny - řídí se dle ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině (v menu pro ŠD "Dokumenty")
  - dítě může navštěvovat školní družinu pouze na základě řádně vyplněné přihlášky
  - veškeré podrobnosti o organizaci školní družiny jsou v Řádu školní družiny, který je ke stažení v sekci "Dokumenty"