SVČ - Informace

ORGANIZACE SVČ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

vedoucí SVČ

Bc. Jarmila Sedláková, tel. +420 725 551 023

   
Ranní provoz není
Odpolední provoz začíná první zájmovou činností toho dne
Úplata v SVČ 2020/2021 všechny zájmové útvary, které poskytuje naše škola jsou pro naše žáky zdarma
Činnost SVČ

- řídí se dle ŠVP pro zájmové vzdělávání (k nahlédnutí u vedoucí SVČ)

- žák může navštěvovat zájmové útvary SVČ pouze na základě řádně vyplněné přihlášky

- veškeré podrobnosti o organizaci SVČ jsou v Řádu střediska volného času, který je ke stažení v sekci "Dokumenty"