ŠJ - Úvodní stránka

VÝSLEDKY ANKETY ŠKOLNÍ JÍDELNY 2021

Vážení strávníci, v PDF dokumentu ke stažení najdete komplexní výsledky ankety školní jídelny. Odpovězeno bylo na všechny Vaše dotazy. 

logo

Stravné 2020/2021

STRAVNÉ PRO ŽÁKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

Veškeré instrukce pro platbu stravného společně s úplatou za školní družinu najdete v menu "Pro rodiče"

STRAVNÉ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Veškeré instrukce pro platbu stravného společně s úplatou za mateřskou školu najdete v sekci "mš" -> menu "Informace pro rodiče"


Ceny obědů ve školním roce 2020/2021

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v patném znění se stravné platí podle věku dítěte. 

Základní škola (od 1.9.2020):

  • 7 -10 let .......................... 22 Kč
  • 11 – 14 let ........................ 24 Kč
  • 15 a více let ...................... 26 Kč

Mateřská škola (od 1.9.2020):

  • přesnídávky 3 – 6 let .............. 7 Kč
  • přesnídávky 7 let ................... 8 Kč
  • obědy ............................... 20 Kč
  • svačiny 3 - 6 let  .................... 7 Kč
  • svačiny 7 let ......................... 7 Kč

Cizí strávníci (od 1.9.2020):

  • obědy ............................... 72 Kč
  • bývalí zaměstnanci školy......... 32 Kč

Obědy se odhlašují den předem, při náhlém onemocnění ještě ráno nejpozději do 7.30h na tel.č. 416 798 149. V případě nepřítomnosti strávníka je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče, a to pouze v první den nemoci. Každý další den už je možné oběd odebrat jen za plnou cenu. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se totiž pro účely vyhlášky č. 107/2005 považuje za pobyt ve škole, tzn. žák má nárok za zvýhodněné školní stravování i v první den nemoci. Pokud si však oběd neodhlásí, od druhého dne mu musí být doúčtována plná cena oběda, jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání prostředků ze státního rozpočtu. V tuto chvíli již žák nemá nárok na dotované stravování, stejně jako např. ve dnech prázdnin nebo ředitelského volna. 


Výdej obědů: 

11.00h – 11.15h - cizí strávníci, bývalí zaměstnanci školy

11.20h - 11.40h - děti mateřské školy, zaměstnanci školy

11.45h - 13.40h - žáci základní školy a zaměstnanci školy


logo

 

Zaměstnanci školní jídelny pro školní rok 2020/2021

platný od 1. 9. 2020

 

Vedoucí školní jídelny:

Michaela Pavelková

Kuchařky:

Petra Budková

Vlaďka Jandová

Marcela Hellingerová