Aktuality

Aktuality, aktivity, novinky apod. ve šk. roce 2020/2021: 

Jak už bývá v posledních letech zvykem, další nový školní rok 2020/2021 přinese opět řadu novinek

Během července a srpna probíhaly práce na dokončení kompletní rekonstrukce školních dílen, obnově počítačové učebny a vybudování bezbariérového vstupu do MŠ z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je to ten samý program, odkud byla financována rekonstrukce multifunkční učebny přírodních věd. Tentokrát se celková částka vyšplhala na 3 825 805,51 Kč.

V letošním šk. roce budeme pokračovat v plnění tzv. Šablon II. z dotačního titulu OP VVV. Zbytky projektových dní, čtenářského klubu, klubu Robotiky, možnost doučování zdarma, v ŠD a MŠ práce na tabletech a další drobnosti jsme museli přesunout z jarního období uzavřených škola na letošní podzim.

Dobrou zprávou je, že již pátá třída vstupuje do vzdělávacího programu „Začít spolu“ a ten nám prostoupil již celým I. stupněm. Pestrost, bohatost a zajímavé metody práce poznali prvňáci, druháci a třeťáci minulý rok a letos to čeká dalších 19 nováčků. Nová třída je opět vybavená vyhovujícím nábytkem, kobercem a dalšími nezbytnými pomůckami k programu. Více o vzdělávacím programu napřzde.

Středisko volného času letos nově nabídne sportovní kroužky (lukostřelba, pálkovací hry) nebo třeba hudební kroužek.

Další obrovskou změnu poznaly žáci v ŠD. Další oddělení je po rekonstrukci podlahy a nově vymalováno. Podobné překvapení mají i ti, co navštíví kancelář ekonomky, kabinet tělocvičny, atrium dole v přízemí nebo třeba kotelnu školy.  


Aktuální diplomy, ocenění, aktivity aj. ve šk. roce 2020/2021: