MŠ - Akce

Školní rok 2019/2020

ÚNOR:

NAROZENINY V MĚSÍCI ÚNORU:

I tento měsíc někdo slavil. Adélka a Stelinka oslavily 5 let se svými kamarády. Společně si to užili. Všichni jim moc blahopřejeme. Foto ve "Fotogalerii".

KARNEVAL S HUDEBNÍM PROGRAMEM

14. února 2020 školku rozveselily veselé kostýmy a svižná muzika. Na parketu se společně bavily víly, princezny i čarodějnice, ruku v ruce poskakovala zvířátka ze současného i dávného světa, potkávaly se různé profese, na pořádek dohlíželi policisté, v případě nouze zasáhli přítomní akční hrdinové. Pedagogický sbor se proměnil ve veselou bandu. Všichni se náramně bavili. Karnevalovému veselí předchází každoročně příprava - společná výzdoba MŠ, barvení masek. Téma masopust a karneval se prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi v měsíci únoru. Foto ve "Fotogalerii".

LOUTKOVÉ DIVADLO "SNĚHOVÁ KRÁLOVNA"

Dne 11. února 2020 děti shlédly klasickou pohádku ze studeného severu podle předlohy Hanse Christiana Andersena. Příběh o putování malého děvčátka Gerdy do říše věčného ledu, kde vládne bezcitná Sněhová královna. Ta chce získat chlapce Káje pro sebe, ovšem velká láska Gerdy je mocnější. Pohádka o dobru, které nakonec zvítězí nad zlem, o lásce, o odvaze a síle kamarádství. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN:

KAMARÁDI V NOUZI

V lednu se Sovičky dozvěděly více o zimním životě ptactva v naší republice. Zjišťovaly, kdo u nás přezimuje, kdo naopak odlétá do Afriky a z jakého důvodu. Vše jsme propojili s prožitkovým učením, čtenářskou a matematickou pregramotností, kdy jsme poměřovali počet sesbíraných semínek z pet lahví. Děti se učily spolupracovat ve skupinách, zjišťovaly, co patří do krmítek, venku pozorovaly ptáčky. Do celého projektu jsme zapojili i interaktivní pomocníky a těšíme na únorový projekt, kdy budeme stopovat zvířata. Snažili jsme se vytvořit i ledovou lucernu, ale v letošní zimě nám zatím zamrzl jen povrch. Přesto doufáme, že bude ještě mrznout a povede se nám ji z formy vyklopit. Takto alespoň sledujeme, zda mrzne. Foto ve "Fotogalerii".

SOVIČKY SE UČÍ PLAVAT

Každé pondělí jezdí děti ze třídy předškolních dětí, Soviček, do Litoměřic, kde se účastní předplaveckého výcviku a seznamují se se základy plavání, což se jim velice líbí a na každé pondělí se těší. Foto ve "Fotogalerii".

LEDEN U BROUČKŮ

Běžný den ve třídě Broučků. Výroba sněhuláků pomocí vatových tampónků, malovaní štětcem na čtvrtku a také procházka v přírodě. Foto ve "Fotogalerii".

CVIČÍME S JEŽEČKEM MAREČKEM (třída Rybičky)

Tentokrát si děti v rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zacvičily s ježečkem Marečkem. Pohybové aktivity jsou pro děti velice důležité pro jejich zdraví a harmonický vývoj. Při cvičení i pohybové hře děti rozvíjejí správné držení těla, základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci. Děti se učí zvládat překážky, chůzi v nerovném terénu, házejí i chytají míč, pohybují se ve skupině, spolupracují a dodržují herní pravidla. Foto ve "Fotogalerii".

MY TŘI KRÁLOVÉ

Po vánočních prázdninách jsme se setkali ve školce a celý týden jsme věnovali příchodu tří králů: s pomocí paní učitelky jsme si vyrobili koruny na hlavu, sehráli jsme scénku, ve které králové přicházejí za Ježíškem s dary a zpívali jsme písničku-koledičku "My tři králové, jdeme k vám". Foto ve "Fotogalerii".

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH"

A už je tu leden s další známou pohádkou Boženy Němcové, ve které hodnou Marušku macecha a zlá sestra vyženou do zasněžených hor pro jahody, fialky a jablka. Zahrály si jí děti ze třídy Rybiček. Ve třídě se nejen hrálo, ale také ochutnávalo – Maruška přinesla od svých pomocníků měsíčků nejen pěkná jablíčka, ale také sladké jahody.Vše jsme doplnili poslechem a rytmizací operetky O dvanácti měsíčkách od pánů Svěráka a Uhlíře. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC:

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Ve čtvrtek 19. prosince dopoledne jsme si společně užili vánoční posezení při čaji a cukroví, kterého bylo opravdu hodně a moc za něj všem děkujeme. Společně jsme si zazpívali, zahráli, zarecitovali. A teď už jen čekání na Ježíška… Foto ve "Fotogalerii".

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Haló Jácíčku

Dnes k nám do mateřské školy zavítalo divadlo PUK. Představení  Haló Jácíčku vzniklo podle knížky Daisy Mrázkové. Pohádka o velikém  přátelství dvou malých kamarádů, zajíčka a veverky.  Malý zajíček Jácíček objevuje svět kolem sebe. Dobrodružství  zajíčka a veverky jsou plná něhy a lásky, aniž by to vlastně  ti dva tušili. Dětem se toto komorní představení moc líbilo… Foto ve "Fotogalerii".

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 5. prosince 2019 k nám do školky dorazil Mikuláš s andílky a zlobivými čerty. Naštěstí máme ve školce pouze hodné děti a tak jsme si užili mikulášskou besídku v pohodě, z vesela a děti dostaly něco dobrého na zub. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA"

Je měsíc prosinec a my jsme tu opět s novou pohádkou, příběhem. Tentokrát jsme si zahráli příběh o zrození Ježíška. Všem se nám hraní moc líbilo. Nejspíše z nás budou již po čtvrté odehrané pohádce herci... :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD:

LISTOPAD U SOVIČEK

Měsíc listopad jsme ve třídě předškolních děti zahájili další stránkou našeho hmyzího kalendáře a přenesli jsme se do říše pavoukovců, protože pavouk není hmyz. Děti objevily, že se od hmyzu liší počtem noh a stavbou těla. Dokonce jsme překonali strach z pavouků a zjistili jsme, že pavouk, kterého máme ve školce je šikovný a dokáže zahubit ty černé pavouky, které nás už jen trochu děsí, takže si je teď ve třídě necháváme. Pletli jsme pavoučí sítě, vyráběli pavouka ze sušenky, jedlé modelíny a tyčinek. V listopadu jsme si všimli toho, že jsou téměř všechny listnaté stromy holé a víme také proč. Víme, proč potřebujeme stromy k životu my lidé i zvířátka. V rámci recyklace jsme si vyrobili i vlastní papír, který použijeme při vánočním tvoření. První náznak do potemnělých dní nám přinesl bílý kůň svatého Martina. V této pochmurné době se Martin dokázal podělit o svůj plášť se žebrákem. Tento příběh nám do třídy přinesl téma soucitu, rozdělení se a otevřel naše srdce i mimo rodinu. Děti si upekly z perníčků koníky, podkovy, pracovaly podle vlastního výběru v centru, které si vybraly. Vyráběly koňské hlavy, zdobily perníčky, snažily se napodobit písmena ve jméně Martin. V Liběšicích jsme našli i bílého koníka. Děti tento příběh tak zaujal, že jsme další dny pracovali s pohádkou „Hrnečku, vař“, kde se chudá dívka dokázala rozdělit o tmavý chléb a byla za to žebračkou odměněna. Opět jsme se učily spolupracovat a dohodnout v centrech a děti pracovaly podle svého momentálního výběru a zájmu. Vyráběly jsme papírové hrnky pomocí experimentů s pěnou na holení, krupicí a lepidlem. Některé děti chtěly do krupice malovat a vyrábět tisk z výšky, chlapce zaujalo konstruování z hrnků, víček a korálku. Každý si chtěl zkusit udělat vlastní instantní krupicovou kaši :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYRÁBÍME Z PŘÍRODNIN 

Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak i práce dětí v naší školce září barevností a nápaditostí. Příjemné počasí letošního podzimu nás zve k trávení času venku, v parku, kde sbíráme kaštany a krásně zbarvené listí, podle kterého také poznáváme druhy stromů, vyrábíme listové růžičky a nebo stavíme domečky pro zvířátka z přírodnin. A když je venku náhodou deštivo, děláme si hezký podzim i ve třídě. Vyrábíme, kreslíme či malujeme obrázky s podzimní tématikou, dlabeme dýně… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚCO MÁLO Z LOGOCHVILEK 

V posledních letech si stále častěji všímáme toho, že více a více dětí má narušené komunikační schopnosti, opožděný vývoj řeči, vady řeči... Během celého školního roku se proto zaměřujeme na logopedickou prevenci, kterou s dětmi provádíme téměř každý den. Při ranních hrách se individuálně věnujeme rozvoji obratnosti mluvidel, správnému dýchání, rozvoji slovní zásoby a vyjadřovacích schopností. U leporel popisují děti co vidí na obrázku. K nejrozšířenějším aktivitám patří přednes a rytmizace známých říkadel, veršovánek, jednoduchých básniček a zpěv písní. Provádíme dechová cvičení - např. foukání do peříček, míčků, do bublifuku, foukání na flétnu. Při pobytu venku využíváme i samotné přírody. Provádíme také cviky na hybnost jazyka, hravou formou procvičujeme jednotlivé hlásky. Denně před poledním odpočinkem čteme dětem pohádky nebo příběhy na pokračování, čímž pěstujeme i kladný vztah ke knize a současně nenásilně rozvíjíme jazykové dovednosti, všeobecné vědomosti a formujeme v dětech návyk na pozdější potřebu číst si. Při čtení se děti učí soustředění, probouzí se v nich fantazie a v neposlední řadě jazykové bohatství. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAROZENINY V MĚSÍCI LISTOPADU

I tento měsíc někdo slavil. Ella ze třídy Rybičky oslavila 4 roky se svými kamarády. Společně si to užili. Všichni jí moc blahopřejeme. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "TŘI MEDVĚDI"

Znáte pohádku Tři medvědi? To jsou oni - táta medvěd,máma medvědice a malý Mišutka. V listopadu jsme si ve třídě Rybiček zahráli pohádku "O třech medvědech". Nejdříve jsme si pohádku poslechli a pak jsme se pomocí kouzelných čepiček proměnili ve zvířátka a  pohádkové postavy. A protože se nám již třetí pohádka velmi líbila, budeme se těšit se na tu prosincovou… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÝDEN U RYBIČEK

Jeden celý týden se nesl v duchu vzájemnosti s heslem "Jsme na jedné lodi". Byl nabitý spoustou týmových her a mořem krásy okolní přírody. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. října 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Skřítkové z lesa 

Děti společně s lesní vílou uvítaly podzim. Představení, které se odehrálo v  kouzelném lese, kde žije nejen spousta zvířátek, ale také skřítkové. Nesmíme však ani zapomenout na moudrý strom, který dává celému lesu ten správný řád. Lesní víla naučila děti i spoustu tanečků a též si vyzkoušely zručnost a dovednost v rámci soutěží o pěkné ceny. Představení se dětem moc líbilo. Foto ve "Fotogalerii".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŘÍJEN:

VÝUKA V PŘÍRODĚ A S PŘÍRODOU

V září a říjnu využily děti ze třídy Soviček krásného počasí a seznamovaly se s okolím své mateřské školy, kde sbíraly plody podzimu, ovoce, zeleninu a tímto způsobem se učily poznat některé druhy bylinek, poznají rozdíl mezi stromem a keřem, stromem listnatým a jehličnatým. Ve třídě jsme si potom vyrobili jitrocelový sirup proti kašli podle receptu babky Kořenářky, vyráběli jsme z kaštanů a zakládáme si semínkový atlas a herbář listů. Foto ve "Fotogalerii".

PROJEKT MRAVENČÍ DŘINA

Environmentální projekt o mravenčím společenství seznámil děti s tímto druhem hmyzu, jeho obydlím, životem, ale i jejich nepřáteli. Projekt byl zaměřen na pozorování, zkoumání a získávání nových poznatků o mravencích a jejich způsobu života. Děti si formou her rozvíjely také slovní zásobu, hrubou i jemnou motoriku, empatii k živočichům, které mnohdy zbytečně hubí. Prostřednictvím her a pozorování děti získaly povědomí o životě celého hmyzího společenství. Prohloubily si pocit sounáležitosti s ostatními dětmi a potřebu spolupráce ve skupinách, kde stavěly mraveniště. Naučily se vést i podřídit, což nebylo úplně snadné. Uplatnily své pohybové dovednosti i výtvarné schopnosti při modelování mravenců z domácí modelíny a malbě mraveniště. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAROZENINY V MĚSÍCI ŘÍJNU

Jak už to v naší MŠ bývá zvykem, téměř každý měsíc někdo z dětí slaví narozeniny. V měsíci říjnu to je Elenka. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O ČERVENÉ KARKULCE"

Konečně jsme se dočkali. V rámci tematického bloku jsme se těšili již na druhou pohádku, která nás opět provází celý měsíc. Pohádku O červené Karkulce některé děti znaly, ostatní se s příběhem a postavami vlka, Karkulky, babičky a myslivce setkaly poprvé. V listopadu se budeme těšit na další pohádku...Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. října 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Šikulka

V pátek k nám do MŠ zavítalo maňáskové divadlo “Šikulka“, které nám prostřednictvím třech pohádek ukázalo, jak bychom se měly správně chovat. Také jsme si společně zacvičili a naučili se písničku. Podle reakcí dětí se představení všem líbilo. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. září 2019

DRAVCI

Toho dne jsme se sešli na zahradě, kde už byla připravena sokolnice, která nám dravce přijela ukázat a povědět nám o nich spoustu zajímavých a užitečných informací. Měla s sebou 9 druhů dravých ptáků (puštíka, sovu pálenou, dvouměsíční mládě krkavce, 2x káně, sokola a další). Poté jsme měli možnost si dravce přivolat na velkou hnědou rukavici za pomoci asistence sokolnice. Dokonce jsme si je mohli pohladit nebo je podržet na ruce. Zahráli jsme si spousty zajímavých her. Všechno jsme poctivě zdokumentovali a foto najdete ve "Fotogalerii". Byl to pro nás všechny neskutečný zážitek!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

ZÁŘÍ VE TŘÍDĚ BROUČKŮ

Začátek školního roku bývá rušný. Děti si zvykají na nové kamarády a těm novým občas ukápne slzička. Proto se snažíme dětem vymyslet pestrý program, aby se všem ve školce líbilo. V naší fotogalerii si můžete s dětmi prohlédnout fotografie a ony vám určitě rády poví co na nich zrovna vidíte a co že to zajímavého právě dělají :) Foto ve "Fotogalerii".

ZÁŘÍ VE TŘÍDĚ RYBIČEK

Září, září, na léto jde stáří… Tak tento rok rým z písničky autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře neplatil. Září bylo nádherné a my jsme si ho v mateřské škole užívali plnými doušky… Přivítali jsme nové kamarády a nemůžeme si je vynachválit. Jsou úžasní parťáci, je s nimi legrace a na vstup do mateřské školy byli skvěle připraveni. Ani bychom neřekli, že k nám chodí jenom pár dní… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O VELIKÉ ŘEPĚ"

Je měsíc září, začínáme pohádkou "O veliké řepě"- to je pro nás opravdová zábava. Každý měsíc nás bude provázet jiná pohádka, kterou si společně zahrajeme. Rády si hrajeme na různé pohádkové bytosti a zvířátka, mluvíme jejich řečí a což teprve obléknout si masky a převleky! Do hraní se zapojily všechny děti, postupně si vystřídaly role. To jsme se vyřádili.

V říjnu se těšíme na další pohádku… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

ZAČÍNÁME... "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" 

Tento rok jsme se zapojili do projektu, který je určen pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení

2) Obratnost

3) Dovednosti s míčem

4) Rozvíjení poznání

5) Netradiční činnosti

Každá věková kategorie má svůj pracovní sešit, ve kterém jsou zahrnuty všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

První úkol jsme již splnili a těšíme se na další… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13. září 2019

PROJEKTOVÝ TÝDEN "VČELÍ KRÁLOVSTVÍ"

Druhý týden v září jsme ve třídě předškolních dětí, Soviček, zahájili celoroční projekt „V říši obrů“ zaměřenému na ekologickou výchovu. Věnuje se tématu včel a hmyzu. Na každý měsíc je připraveno jedno téma zaměřené na jednu skupinu hmyzu. Kalendář samotný slouží pak jako pracovní list pro skupinovou práci, do kterého děti kreslí či nalepují. V září jsme se přenesli na týden do Včelího království a děti se pomocí her, různých aktivit, výtvarných činností a pozorování seznámily prožitkovým učením se životem včel.

Pomocí simulačních her sbíraly pyl, sály nektar, který v brčku přenášely, rozdělily se podle vůně na zápěstí do dvou družstev a dokázaly se i seřadit podle velikosti od největšího po nejmenšího pomocí vzájemného poměřování. Poznali jsme život v úlu, uspořádání společenstva včel, jaké role postupně prostřídá dělnice. Na stavitelky jsme si i zahrály. Děti si celý týden vyráběly časopis, kde se seznámily i s prací včelaře, o kterém shlédly krátký dokument, procvičily si grafomotoriku a početní řadu do šesti. Ochutnali jsme med, banány v medu a medové perníčky.

Děti znají vývoj včely, její význam, sběr nektaru a pylu a způsob jejich života. Foto ve "Fotogalerii".


Školní rok 2018/2019

 

30. května 2019

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI

Nejen náboru nových fotbalistů se zúčastnily i naše děti z mateřské školy. Vyzkoušely si různé techniky fotbalistů, které jsou při trénování fotbalu důležité. S dětmi jsme si celé dopoledne moc užili. Z některých možná  budou reprezentanti liběšického fotbalu :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. června 2019

VÝLET DO PLOSKOVIC - třída Broučci

V úterý jsme za krásného slunečného počasí navštívili se třídou Broučků zámek Ploskovice. Děti zhlédly výstavu plyšových medvědů, prohlédly si prostory zámeckého parku a nejvíce je zaujali pávi. Výlet se dětem moc líbil a unavení, ale spokojení jsme se v 11:00 hodin vrátili do školky na oběd. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. června 2019

logo

NENÍ ZVÍŘE, JAKO ZVÍŘE

Projekt s názvem „Není zvíře jako zvíře“ si pro nás připravila paní Adéla Vrchovská. Nejprve jsme si zopakovali něco o domácích zvířatech, kuřátkách, morčeti, štěňátkách, koze, králíčcích… kde bydlí, v jakém stavení – chlévy, kurníky, stáj, králíkárny a co žerou – seno, žito, suchý chleba, granule a vodu…Děti se také dozvěděly, jak se ke zvířátkům chovat (cizí zvířata nekrmit, nehladit, nemačkat, nesahat jim do jídla….) Všechna zvířátka si děti mohly pomazlit, nakrmit. Projektu se účastnily tři  třídy ve stejnou dobu, vzájemně spolu spolupracovaly, vytvářely kolektivní výtvarné dílo (Kráva). Při výrobě krávy jsme využili krabice, odpadový a přírodní materiál (karton, PET lahve, kelímky, ruličky od toaletního papíru…).

Děti získaly zajímavé poznatky, hezkou zkušenost. Počasí nám přálo, celý půl den jsme si super užili. Těšíme se zase na další tak vydařený projektový den. Foto ve "Fotogalerii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. června 2019

VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE + PŘECHOD DĚTÍ DO JINÉ MŠ

Pro některé děti z naší mateřské školy byl tento den velikou událostí. Vyhlásili jsme výsledky ve sběru papíru. Na prvním místě se umístila Adélka Čadová,druhé místo obsadil Jan Kovrzek a jeho bráška Míša a třetí místo získala Eliška Knopová. Každý z nich si odnesl nějakou odměnu. Gratulujeme a děkujeme. Foto ve "Fotogalerii".

Ještě jsme se loučili se třemi dětmi, Natálkou Hamiovou, Jiříkem Budkou a Alexem Chajbullinem, které po prázdninách nastoupí do jiné mateřské školy. Přejeme jim, ať se jim v nové školce líbí. Foto ve "Fotogalerii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. června 2019

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Úterý bylo pro liběšické předškoláky důležitým dnem. S ostatními Sovičkami si pro svoje rodiče, prarodiče a samozřejmě sourozence a kamarády přichystali pěkné vystoupení plné pohybu a básniček. Po představení nastalo loučení. Dojemné loučení s předškoláky, kteří už po prázdninách neotevřou dveře mateřské školy, ale zasednou do lavice v 1. třídě základní školy. Při loučení nemohlo chybět pasování a předání šerpy a drobných dárečků. Sovičky se loučili básní „ Dětství, jako vánek letí, než se setmí uteče ti, mami zítra škola začíná…“. A věřte, že slova písně vehnala slzy do očí všech přítomných. V závěru si všichni, malí i velcí užili zábavného programu, plném soutěží, tančení. Budoucím školákům přejeme z celého srdce úspěšný a pohodový start do nové etapy života a ve škole hodnou a příjemnou paní učitelku. Foto ve "Fotogalerii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. - 17. května 2019

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - Kryštofovo údolí, Penzion Eva

Den 1:

Cestu jsme zvládli bez větších potíží, ubytování je fajn a prostředí přímo úžasné. Po příjezdu a po seznámení se s penzionem jsme šli hned na procházku do přírody vyrobit domečky skřítkům. Po obědě byla vycházka na místní a jedinečný orloj, kostel ještě dřevěný a poté do lesa udělat další domečky pro skřítky. Následovala výborná večeře. Dětem se vše moc líbí. Prozkoumávali jsme okolí, hráli hry... Tak nás ten celý den nějak vyčerpal, že jsme zalehli do postýlek a chrněli jsme až do rána :) Foto ve "Fotogalerii".

Den 2:

Hurááá, další den za námi a vše s úsměvem a bez slziček! Jen to počasí se už trochu kazí, ale nám to náladu nezkazí :) Dopoledne nás čekal celkem krátký výlet na nejvyšší viadukt pro vlaky. Po obědě byla volná zábava formou her  a pak důkaz toho, že nás ani malý déšť nezažene máte ve "Fotogalerii" :)

Den 3:

Tak už i ta středa nám utekla jako voda. I když nám tento den počasí nepřálo, nenechali jsme si ho zkazit. Dopoledne jsme si malovali naše maskoty na trička, po obědě nás už vyhlížela v malebném domečku paní,  kde si děti vyrobily a pomalovaly už vypálenou keramiku. Poté si venku dětičky po splnění několika jednoduchých úkolů našly poklad, který ihned  snědly:) Po příchodu do penzionu následoval rej v maskách a stolní hry. Foto ve "Fotogalerii".

Den 4:

Ještě před chvílí jsme z kufru vybalovali oblečení a už balíme zpátky :( Zkrátka týden utekl jako voda a zítra budete mít zlatíčka svá doma. Ještě předtím vám napíšu o dnešním překvapení pro děti. Ihned po snídani si děti zabalily balíčky do batůžku a vyšli jsme na cestu (do kopce, takže to bylo řečí) na vlakové nádraží. Již po pár minutách přijel vlak a cílová stanice Liberec. Pak nás čekala jak cesta tramvají, tak i autobusem, kde na nás už ze střechy vykukovala obrovská hlava dinosaura. Dinopark, to bylo to překvapeni. Ty zážitky z něj vám doufám budou děti vyprávět už doma :) Cesta nazpět a šupky,  dupky na večeři. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. května 2019

VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK

V úterý 7.5. se v naší školce konalo vystoupení dětí k příležitosti oslavy Dne matek. Každá třída si připravila různé scénky, básničky, písničky a tanečky pro potěšení svých nejbližších. Děti spolu s učitelkami pilně a svědomitě nacvičovaly, aby svým krásným a spontánním projevem přinesly láskyplnou náladu a zároveň předvedly, co se ve školce naučily. Hlavní odměnou jim za to byly úsměvy a potlesk všech přítomných. 

Avšak nejenom děti si z vystoupení něco odnesly. Každý z malých účinkujících si pro maminku přichystal drobnou upomínku jako poděkování za jejich celoroční péči.

Potom následovala společná dílnička, při které si zhotovily různé výrobky. Doufáme, že si všichni z tohoto dne odnesli příjemný a radostný zážitek. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. dubna 2019

PROJEKTOVÝ DEN "STAVITEL MĚSTA"

logoDěti si užily krásné dopoledne plné přemýšlení, budování, práce s plány. Nejdříve děti musely sestavit podle plánu silnici, která by vedla našÍm městem. Stálo to trochu přemýšlení a nakonec se podařilo. Poté skupinky dětí dostaly za úkol postavit lékárnu, hasičskou stanici, obchod, kostel, policejní stanici, restauraci... a umístit je kolem naší silnice. Z velkých kostek Lego Duplo si každé dítě vyrobilo svůj domek a pojmenovalo ho podle druhu stavby (pošta, nemocnice, obchod, hasičárna...) Přitom si také procvičovaly pravo-levou orientaci, který dům stojí vedle toho dalšího. Na závěr programu děti vše překreslovaly do map, dozvěděly se, kdo je kartograf a všechny přítomné děti získaly za svou skvělou práci diplom s titulem "Stavitel města". Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. dubna 2019

PES NENÍ HRAČKA

Do naší školky zavítal Australský ovčák. Zábavnou  a nenásilnou formou otázek a odpovědí  se děti dozvěděly, jak se k pejskům mají chovat a jak být s nimi kamarád. Za odměnu si děti mohly pejska pohladit, a to se jim moc líbila. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. dubna 2019

PROJEKTOVÝ DEN "INDIÁNI"

logoNaučný program s názvem INDIÁNI, představil dětem odborník, který se o život původních obyvatel  Severní Ameriky zajímá již přes 20 let a jehož zájem je zaměřen především na tzv. prérijní indiány (kmeny Sioux, Šajeni,  Arapahové, Černonožci a další). Projektový den se nesl v duchu indiánské kultury. Děti zhlédly repliky původních indiánských oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů a věcí denní potřeby, také se dozvěděly, jak indiáni tyto věci vyráběli a k čemu sloužily (výklad byl přizpůsoben věku dětí). Tento projektový den navazoval na týdenní projekt s indiánskou tématikou. Děti vyráběly různé indiánské předměty, z krabic jsme si vyrobili indiánský totem, z keramické hlíny si děti vyrobily náhrdelník, lapače snů… Děti projektový den bavil, dozvěděly se spousty nových informací, všichni spolupracovali a bylo to pro všechny velmi poučné. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. března 2019

PROJEKTOVÝ DEN "MOTÝLÍ LOUKA"

logoDne 21. března se v naší mateřské škole pro starší děti uskutečnil projektový den ve znamení motýlů, kterým nás provázela ekologická odbornice paní Jana Modrá. Tento den se mohl konat díky šablonám, které po tento rok využíváme. Cílem bylo přiblížit dětem život motýlů, co potřebuje motýl k životu a jak jej chránit.

Motivací pro projektový den byla krátká filmová pohádka o Hurvínkovi a motýlech. Děti se dozvěděly, proč motýlci žijí zrovna na louce. Seznámily se s názvy některých motýlů a s tím, jak vzniká motýl, kde klade vajíčka, z kterých se následně vylíhne housenka. Děti si zahrály na motýlky, aby si všechny získané informace prožily a tak aktivně zažily i fázi opylování a dozvěděly se, jak v přírodě probíhá a jak je pro rostliny důležité. Zábavnou formou se dozvěděly i o páření mezi motýly a ve skupinkách znázornily kladení vajíček pomocí míčku a lžičky na list. Po nakladení vytvořily děti housenky ve své skupince motýlků, které se živily listy, až se spojily v jednu velkou housenku a stala se z nich kukla. Děti tvořily postupná stádia motýla z listů a těsta, které si ráno vyrobily. Děti dokázaly podle obrázků pojmenovat žluťáska, běláska, babočku paví oko, otakárka fenyklového modráska i modráska očkovaného a dozvěděly se o tom, že je motýl zespoda nevýrazný, aby ho neviděl nepřítel v přírodě. Díky hrám, zážitkům a aktivnímu zapojení se do celého projektu, děti poznaly život motýlů a jisté zákonitosti přírody, jako je opylování, zbarvení hmyzu v přírodě, potravní koloběh v přírodě a tyto poznatky si díky aktivitě a zážitku pamatují a staly se pro ně zajímavé. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. března 2019

ODEMYKÁNÍ JARA+PROBOUZENÍ BROUČKŮ

Konečně nám paní Zima předala vládu Jaru a my jsme mohli vyrazit na zahradu. Samozřejmě jsme se moc těšili a tak jsme se na ODEMYKÁNÍ JARA A PROBOUZENÍ BROUČKŮ přichystali. Odemkly jsme ji kouzelným klíčem, pěknými jarními písničkami a  pobyt  na zahradě, po dlouhé zimě, jsme oslavili veselými soutěžemi a hrou na písku.

Jaro přišlo nejen na zahradu, ale i do naší školky. Ta rozkvetla dětskými výrobky (skládané tulipány, malované jívy, zlatice...). Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. února 2019

KARNEVAL

Dne 27.2. 2019 se v naší Mateřské škole uskutečnil dětský karneval. Děti a samozřejmě i paní učitelky se oblékly do různorodých kostýmů a masek dle libosti a fantazie – té se meze nekladou. Už od rána se děti scházely v maskách. Po svačině následovala promenáda v maskách, pak se děti rozdělily do svých tříd, kde na ně čekala spousta her, tance a zábavy. Děti se aktivně zapojovaly do všech soutěží a her a za výbornou spolupráci byly také náležitě oceněny. Obdržely také na památku medaile a drobnou sladkost. Myslím, že jsme si všichni karneval pořádně užili a těšíme se na příští karneval! Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. února 2019

HUDEBNÍ SHOW 

V pátek 15.2. do naší školy zavítala rytmická show v podobě mladého umělce. Během vystoupení byly aktivně zapojeny všechny děti z mateřské školy. Tancovaly, zpívaly, plnily zábavné úkoly, hádaly různé hudební nástroje a vytleskávaly… Že se dětem představení líbilo, je patrné z fotek ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. února 2019

LYŽOVAČKA NA SUCHU TŘÍDY SOVIČEK

Do soutěže "Lyžování na suchu" se zapojily všechny děti ze třídy Soviček. Děti měly za úkol obléknout si šálu, čepici a rukavice, nazout lyže a objet polykarpovu stavebnici co nejrychleji. Soutěž jsme nazvaly na suchu, protože probíhala ve třídě na koberci. Děti si soutěž užily, vzájemně si fandily a podporovaly se. Spokojenost dětí na lyžích si můžete prohlédnout ve "Fotogalerii".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. ledna 2019

LEDEN U BROUČKŮ

V lednu jsme s dětmi rozeznávali hlavní znaky ročního období zimy. V ledovém království jsme se těšili na pozorování jinovatky, vločky, síly mrazu, proměny vody. A také se seznamovali se zimními sporty. Venku jsme si užívali zimní nadílky a vyzkoušeli si právě některé ze zimních sportů. Povídali jsme si o životě zvířat v zimě. Připomněli jsme si, jak o tato zvířata pečovat a jak jim pomoc k úspěšnému překonání zimy. Děti se také učily rozpoznávat zvířecí rodiny a poznávaly zvuky zvířat, především ptáků. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. ledna 2019

BALÓNKOVÁ EVIČKA

Naši mateřskou školu navštívila Balónková Evička. Přivezla s sebou velké množství barevných balónků, dvě pumpičky a začalo tvoření. Ukázala dětem, jak vznikají zvířátka, květiny i další předměty z balónků. Děti byly nadšené. Mohly si také vyzkoušet, jak se s balónky pracuje. Na závěr každý dostal krásný balónkový dárek pro radost. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ledna 2019

VYHODNOCENÍ PROSINCOVÉ SOUTĚŽE

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dětem za účast v soutěži o nejkrásnější vánoční svícen. Všechny svícínky byly originální a krásné, určitě by neměly chybět na každém vánočním stole. Proto jsme ohodnotili všechny malým dárečkem. Už se můžete těšit na další jarní soutěž. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------