MŠ - Akce

Školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ:

LOUČÍME SE S LÉTEM

Letos jsme se s létem rozloučili na zahradě v podobě výtvarného tvoření. Děti měly 21. září 2020 možnost malovat barvičkami na plátno, karton nebo tvořit z dýní. K malování mohly použít klacíky, trávu, listy, barvu z hlíny. Chtěly bychom poděkovat všem rodičům, kteří materiál do školky přinesly. Foto ve "Fotogalerii".

PROJEKTOVÝ DEN MIMO MŠ (ŠABLONY II.) - HISTORYPARK LEDČICE

Dne 17.9.2020 jsme se vypravili se třídou Soviček do HistoryParku Ledčice. Děti se moc těšily na to, co nového je čeká, protože jsme si celý týden ve školce povídali o pravěku. Instruktor dětem představil práci archeologa, pak je přivedl ke dvěma zakrytým hrobům. Vysvětlil jim jakými nástroji budou pracovat a upozornil je, že musí odebírat zeminu opatrně, aby nalezené poklady neporušili. Poté naši odborníci z praxe děti rozdělili kolem hrobů a oni z pokleku opatrně pomocí lžíce odebíraly zeminu, kterou odkládaly  do zednické fanky a pak když něco zahlédli tak odhalovaly štětci podzemní poklady. Činnost je velice bavila, výkřiky upozorňovaly na různá překvapení. Odborníci z praxe dětem přiblížili dovednosti rozpoznání jednotlivých nástrojů od pravěku po středověk. V budově, kde mohly děti vidět pracoviště řemesel ze středověku,  si mohly děti vyzkoušet. Bylo to mletí obilí, broušení břidlice na výrobu sekerky. Také zde bylo veliké pískoviště, takový experiment, kde si děti mohly ovládat techniku tak, aby si nasimulovaly krajinu tak, aby stavěly domy na ta místa, kde je neohrozí voda – tato aktivita se jim velice líbila.  Plni zážitků jsme se vraceli domů. Foto ve "Fotogalerii".

CESTA DO PRAVĚKU

Tento týden (14. - 18.9.) jsme zavítali do minulosti. Děti se dozvěděly jak lidé žili v pravěku, jak se oblékali, jaká zvířata v této době žila, co jedli, jak si obstarávali obživu… Vyzkoušely si také pravěk postavit z různých přírodnin, rostlin, umělých zvířátek (dinosaurů)… Nakonec si děti z hlíny vymodelovaly pravěké nádobky (ostatky). Na vše se můžete podívat ve "Fotogalerii".

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE-PROJEKT "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

V loňském roce jsme se zapojili do projektu „Svět nekončí z vrátky, cvičíme se zvířátky“. Motivací pro děti byla zvířátka, která je provázela v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snažily zvládnout jednotlivé úkoly. Přínosem pro děti bylo, že dané činnosti  plnily v kolektivu vrstevníků, a tak se celá skupina mohla vzájemně ovlivňovat. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování  a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí a s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové, kterými jsme cvičení doplňovali. Na závěr tohoto projektu jsme dnes pro děti připravili sportovní dopoledne, kde si děti mohly vyzkoušet různá cvičení, která jsme v loňském roce již vyzkoušeli. Děti byly odměněny medailí, odnášejí si i pexeso s motivem zvířátek a diplom. Těšíme se na další projekt v tomto školním roce. Foto ve "Fotogalerii".


Školní rok 2019/2020

ČERVEN:

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE KE DNI DĚTÍ

Ani letos, i přes mimořádný koronavirový stav, jsme nezapomněli naplánovat pro děti soutěže, hry a pohybové aktivity ke dni jejich svátku. Celé dopoledne se neslo v duchu „Pilné jak včeličky“. Děti musely zvládnout slalom mezi kužely, skákání v pytli, hod kroužky na cíl, postavit nejzajímavější stavbu z písku…. A tak bychom mohli pokračovat. Nadšení dětí je vidět i na fotkách, které si můžete prohlédnout ve "Fotogalerii". Nakonec nechyběla odměna :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN:

AKTIVITY V DOBĚ UZAVŘENÍ, JAK TO BYLO DOMA...

I v době krize se celá řada dětí aktivit zasílaných z naší mateřské školy nevzdala a pracovaly i doma. Vznikly tak dvě krásné prezentace, které si můžete prohlédnout v menu "Fotogalerie".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN:

ŠIJEME ROUŠKY:

I když momentálně nepracujeme s dětmi, děláme jiné činnosti související s pedagogickou prací v mateřské škole. V kontextu aktuálního dění jsme se také pustili do šití roušek (už před měsícem jsme prezentovali nějaké foto na webu školy). K dnešnímu dni jsme ušili 800 roušek, které jsme věnovali do ZD Liběšice, některým zaměstnancům naší ZŠ a MŠ, oddělení rentgenu v litoměřické nemocnici, některým  zaměstnancům Kauflandu, domovu na Dómském pahorku v Litoměřicích, charitnímu domovu sv. Zdislavy, domovu seniorů na Milešově, obchodu s potravinami v Liběšicích, lékárně v  Liběšicích a další...

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří vypomáhali při šití roušek (paní Daně Váchové, kolektivu učitelek MŠ, Janě Šipulové, paní kuchařkám), i těm, kteří nějak přispěli materiálně…  

Děkujeme. Společně to zvládneme. Jana Žišková. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR:

NAROZENINY V MĚSÍCI ÚNORU:

I tento měsíc někdo slavil. Adélka a Stelinka oslavily 5 let se svými kamarády. Společně si to užili. Všichni jim moc blahopřejeme. Foto ve "Fotogalerii".

KARNEVAL S HUDEBNÍM PROGRAMEM

14. února 2020 školku rozveselily veselé kostýmy a svižná muzika. Na parketu se společně bavily víly, princezny i čarodějnice, ruku v ruce poskakovala zvířátka ze současného i dávného světa, potkávaly se různé profese, na pořádek dohlíželi policisté, v případě nouze zasáhli přítomní akční hrdinové. Pedagogický sbor se proměnil ve veselou bandu. Všichni se náramně bavili. Karnevalovému veselí předchází každoročně příprava - společná výzdoba MŠ, barvení masek. Téma masopust a karneval se prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi v měsíci únoru. Foto ve "Fotogalerii".

LOUTKOVÉ DIVADLO "SNĚHOVÁ KRÁLOVNA"

Dne 11. února 2020 děti shlédly klasickou pohádku ze studeného severu podle předlohy Hanse Christiana Andersena. Příběh o putování malého děvčátka Gerdy do říše věčného ledu, kde vládne bezcitná Sněhová královna. Ta chce získat chlapce Káje pro sebe, ovšem velká láska Gerdy je mocnější. Pohádka o dobru, které nakonec zvítězí nad zlem, o lásce, o odvaze a síle kamarádství. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN:

KAMARÁDI V NOUZI

V lednu se Sovičky dozvěděly více o zimním životě ptactva v naší republice. Zjišťovaly, kdo u nás přezimuje, kdo naopak odlétá do Afriky a z jakého důvodu. Vše jsme propojili s prožitkovým učením, čtenářskou a matematickou pregramotností, kdy jsme poměřovali počet sesbíraných semínek z pet lahví. Děti se učily spolupracovat ve skupinách, zjišťovaly, co patří do krmítek, venku pozorovaly ptáčky. Do celého projektu jsme zapojili i interaktivní pomocníky a těšíme na únorový projekt, kdy budeme stopovat zvířata. Snažili jsme se vytvořit i ledovou lucernu, ale v letošní zimě nám zatím zamrzl jen povrch. Přesto doufáme, že bude ještě mrznout a povede se nám ji z formy vyklopit. Takto alespoň sledujeme, zda mrzne. Foto ve "Fotogalerii".

SOVIČKY SE UČÍ PLAVAT

Každé pondělí jezdí děti ze třídy předškolních dětí, Soviček, do Litoměřic, kde se účastní předplaveckého výcviku a seznamují se se základy plavání, což se jim velice líbí a na každé pondělí se těší. Foto ve "Fotogalerii".

LEDEN U BROUČKŮ

Běžný den ve třídě Broučků. Výroba sněhuláků pomocí vatových tampónků, malovaní štětcem na čtvrtku a také procházka v přírodě. Foto ve "Fotogalerii".

CVIČÍME S JEŽEČKEM MAREČKEM (třída Rybičky)

Tentokrát si děti v rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ zacvičily s ježečkem Marečkem. Pohybové aktivity jsou pro děti velice důležité pro jejich zdraví a harmonický vývoj. Při cvičení i pohybové hře děti rozvíjejí správné držení těla, základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci. Děti se učí zvládat překážky, chůzi v nerovném terénu, házejí i chytají míč, pohybují se ve skupině, spolupracují a dodržují herní pravidla. Foto ve "Fotogalerii".

MY TŘI KRÁLOVÉ

Po vánočních prázdninách jsme se setkali ve školce a celý týden jsme věnovali příchodu tří králů: s pomocí paní učitelky jsme si vyrobili koruny na hlavu, sehráli jsme scénku, ve které králové přicházejí za Ježíškem s dary a zpívali jsme písničku-koledičku "My tři králové, jdeme k vám". Foto ve "Fotogalerii".

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH"

A už je tu leden s další známou pohádkou Boženy Němcové, ve které hodnou Marušku macecha a zlá sestra vyženou do zasněžených hor pro jahody, fialky a jablka. Zahrály si jí děti ze třídy Rybiček. Ve třídě se nejen hrálo, ale také ochutnávalo – Maruška přinesla od svých pomocníků měsíčků nejen pěkná jablíčka, ale také sladké jahody.Vše jsme doplnili poslechem a rytmizací operetky O dvanácti měsíčkách od pánů Svěráka a Uhlíře. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC:

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Ve čtvrtek 19. prosince dopoledne jsme si společně užili vánoční posezení při čaji a cukroví, kterého bylo opravdu hodně a moc za něj všem děkujeme. Společně jsme si zazpívali, zahráli, zarecitovali. A teď už jen čekání na Ježíška… Foto ve "Fotogalerii".

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Haló Jácíčku

Dnes k nám do mateřské školy zavítalo divadlo PUK. Představení  Haló Jácíčku vzniklo podle knížky Daisy Mrázkové. Pohádka o velikém  přátelství dvou malých kamarádů, zajíčka a veverky.  Malý zajíček Jácíček objevuje svět kolem sebe. Dobrodružství  zajíčka a veverky jsou plná něhy a lásky, aniž by to vlastně  ti dva tušili. Dětem se toto komorní představení moc líbilo… Foto ve "Fotogalerii".

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 5. prosince 2019 k nám do školky dorazil Mikuláš s andílky a zlobivými čerty. Naštěstí máme ve školce pouze hodné děti a tak jsme si užili mikulášskou besídku v pohodě, z vesela a děti dostaly něco dobrého na zub. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA"

Je měsíc prosinec a my jsme tu opět s novou pohádkou, příběhem. Tentokrát jsme si zahráli příběh o zrození Ježíška. Všem se nám hraní moc líbilo. Nejspíše z nás budou již po čtvrté odehrané pohádce herci... :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD:

LISTOPAD U SOVIČEK

Měsíc listopad jsme ve třídě předškolních děti zahájili další stránkou našeho hmyzího kalendáře a přenesli jsme se do říše pavoukovců, protože pavouk není hmyz. Děti objevily, že se od hmyzu liší počtem noh a stavbou těla. Dokonce jsme překonali strach z pavouků a zjistili jsme, že pavouk, kterého máme ve školce je šikovný a dokáže zahubit ty černé pavouky, které nás už jen trochu děsí, takže si je teď ve třídě necháváme. Pletli jsme pavoučí sítě, vyráběli pavouka ze sušenky, jedlé modelíny a tyčinek. V listopadu jsme si všimli toho, že jsou téměř všechny listnaté stromy holé a víme také proč. Víme, proč potřebujeme stromy k životu my lidé i zvířátka. V rámci recyklace jsme si vyrobili i vlastní papír, který použijeme při vánočním tvoření. První náznak do potemnělých dní nám přinesl bílý kůň svatého Martina. V této pochmurné době se Martin dokázal podělit o svůj plášť se žebrákem. Tento příběh nám do třídy přinesl téma soucitu, rozdělení se a otevřel naše srdce i mimo rodinu. Děti si upekly z perníčků koníky, podkovy, pracovaly podle vlastního výběru v centru, které si vybraly. Vyráběly koňské hlavy, zdobily perníčky, snažily se napodobit písmena ve jméně Martin. V Liběšicích jsme našli i bílého koníka. Děti tento příběh tak zaujal, že jsme další dny pracovali s pohádkou „Hrnečku, vař“, kde se chudá dívka dokázala rozdělit o tmavý chléb a byla za to žebračkou odměněna. Opět jsme se učily spolupracovat a dohodnout v centrech a děti pracovaly podle svého momentálního výběru a zájmu. Vyráběly jsme papírové hrnky pomocí experimentů s pěnou na holení, krupicí a lepidlem. Některé děti chtěly do krupice malovat a vyrábět tisk z výšky, chlapce zaujalo konstruování z hrnků, víček a korálku. Každý si chtěl zkusit udělat vlastní instantní krupicovou kaši :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYRÁBÍME Z PŘÍRODNIN 

Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak i práce dětí v naší školce září barevností a nápaditostí. Příjemné počasí letošního podzimu nás zve k trávení času venku, v parku, kde sbíráme kaštany a krásně zbarvené listí, podle kterého také poznáváme druhy stromů, vyrábíme listové růžičky a nebo stavíme domečky pro zvířátka z přírodnin. A když je venku náhodou deštivo, děláme si hezký podzim i ve třídě. Vyrábíme, kreslíme či malujeme obrázky s podzimní tématikou, dlabeme dýně… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚCO MÁLO Z LOGOCHVILEK 

V posledních letech si stále častěji všímáme toho, že více a více dětí má narušené komunikační schopnosti, opožděný vývoj řeči, vady řeči... Během celého školního roku se proto zaměřujeme na logopedickou prevenci, kterou s dětmi provádíme téměř každý den. Při ranních hrách se individuálně věnujeme rozvoji obratnosti mluvidel, správnému dýchání, rozvoji slovní zásoby a vyjadřovacích schopností. U leporel popisují děti co vidí na obrázku. K nejrozšířenějším aktivitám patří přednes a rytmizace známých říkadel, veršovánek, jednoduchých básniček a zpěv písní. Provádíme dechová cvičení - např. foukání do peříček, míčků, do bublifuku, foukání na flétnu. Při pobytu venku využíváme i samotné přírody. Provádíme také cviky na hybnost jazyka, hravou formou procvičujeme jednotlivé hlásky. Denně před poledním odpočinkem čteme dětem pohádky nebo příběhy na pokračování, čímž pěstujeme i kladný vztah ke knize a současně nenásilně rozvíjíme jazykové dovednosti, všeobecné vědomosti a formujeme v dětech návyk na pozdější potřebu číst si. Při čtení se děti učí soustředění, probouzí se v nich fantazie a v neposlední řadě jazykové bohatství. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAROZENINY V MĚSÍCI LISTOPADU

I tento měsíc někdo slavil. Ella ze třídy Rybičky oslavila 4 roky se svými kamarády. Společně si to užili. Všichni jí moc blahopřejeme. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "TŘI MEDVĚDI"

Znáte pohádku Tři medvědi? To jsou oni - táta medvěd,máma medvědice a malý Mišutka. V listopadu jsme si ve třídě Rybiček zahráli pohádku "O třech medvědech". Nejdříve jsme si pohádku poslechli a pak jsme se pomocí kouzelných čepiček proměnili ve zvířátka a  pohádkové postavy. A protože se nám již třetí pohádka velmi líbila, budeme se těšit se na tu prosincovou… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÝDEN U RYBIČEK

Jeden celý týden se nesl v duchu vzájemnosti s heslem "Jsme na jedné lodi". Byl nabitý spoustou týmových her a mořem krásy okolní přírody. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. října 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Skřítkové z lesa 

Děti společně s lesní vílou uvítaly podzim. Představení, které se odehrálo v  kouzelném lese, kde žije nejen spousta zvířátek, ale také skřítkové. Nesmíme však ani zapomenout na moudrý strom, který dává celému lesu ten správný řád. Lesní víla naučila děti i spoustu tanečků a též si vyzkoušely zručnost a dovednost v rámci soutěží o pěkné ceny. Představení se dětem moc líbilo. Foto ve "Fotogalerii".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŘÍJEN:

VÝUKA V PŘÍRODĚ A S PŘÍRODOU

V září a říjnu využily děti ze třídy Soviček krásného počasí a seznamovaly se s okolím své mateřské školy, kde sbíraly plody podzimu, ovoce, zeleninu a tímto způsobem se učily poznat některé druhy bylinek, poznají rozdíl mezi stromem a keřem, stromem listnatým a jehličnatým. Ve třídě jsme si potom vyrobili jitrocelový sirup proti kašli podle receptu babky Kořenářky, vyráběli jsme z kaštanů a zakládáme si semínkový atlas a herbář listů. Foto ve "Fotogalerii".

PROJEKT MRAVENČÍ DŘINA

Environmentální projekt o mravenčím společenství seznámil děti s tímto druhem hmyzu, jeho obydlím, životem, ale i jejich nepřáteli. Projekt byl zaměřen na pozorování, zkoumání a získávání nových poznatků o mravencích a jejich způsobu života. Děti si formou her rozvíjely také slovní zásobu, hrubou i jemnou motoriku, empatii k živočichům, které mnohdy zbytečně hubí. Prostřednictvím her a pozorování děti získaly povědomí o životě celého hmyzího společenství. Prohloubily si pocit sounáležitosti s ostatními dětmi a potřebu spolupráce ve skupinách, kde stavěly mraveniště. Naučily se vést i podřídit, což nebylo úplně snadné. Uplatnily své pohybové dovednosti i výtvarné schopnosti při modelování mravenců z domácí modelíny a malbě mraveniště. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAROZENINY V MĚSÍCI ŘÍJNU

Jak už to v naší MŠ bývá zvykem, téměř každý měsíc někdo z dětí slaví narozeniny. V měsíci říjnu to je Elenka. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O ČERVENÉ KARKULCE"

Konečně jsme se dočkali. V rámci tematického bloku jsme se těšili již na druhou pohádku, která nás opět provází celý měsíc. Pohádku O červené Karkulce některé děti znaly, ostatní se s příběhem a postavami vlka, Karkulky, babičky a myslivce setkaly poprvé. V listopadu se budeme těšit na další pohádku...Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. října 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Šikulka

V pátek k nám do MŠ zavítalo maňáskové divadlo “Šikulka“, které nám prostřednictvím třech pohádek ukázalo, jak bychom se měly správně chovat. Také jsme si společně zacvičili a naučili se písničku. Podle reakcí dětí se představení všem líbilo. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. září 2019

DRAVCI

Toho dne jsme se sešli na zahradě, kde už byla připravena sokolnice, která nám dravce přijela ukázat a povědět nám o nich spoustu zajímavých a užitečných informací. Měla s sebou 9 druhů dravých ptáků (puštíka, sovu pálenou, dvouměsíční mládě krkavce, 2x káně, sokola a další). Poté jsme měli možnost si dravce přivolat na velkou hnědou rukavici za pomoci asistence sokolnice. Dokonce jsme si je mohli pohladit nebo je podržet na ruce. Zahráli jsme si spousty zajímavých her. Všechno jsme poctivě zdokumentovali a foto najdete ve "Fotogalerii". Byl to pro nás všechny neskutečný zážitek!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

ZÁŘÍ VE TŘÍDĚ BROUČKŮ

Začátek školního roku bývá rušný. Děti si zvykají na nové kamarády a těm novým občas ukápne slzička. Proto se snažíme dětem vymyslet pestrý program, aby se všem ve školce líbilo. V naší fotogalerii si můžete s dětmi prohlédnout fotografie a ony vám určitě rády poví co na nich zrovna vidíte a co že to zajímavého právě dělají :) Foto ve "Fotogalerii".

ZÁŘÍ VE TŘÍDĚ RYBIČEK

Září, září, na léto jde stáří… Tak tento rok rým z písničky autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře neplatil. Září bylo nádherné a my jsme si ho v mateřské škole užívali plnými doušky… Přivítali jsme nové kamarády a nemůžeme si je vynachválit. Jsou úžasní parťáci, je s nimi legrace a na vstup do mateřské školy byli skvěle připraveni. Ani bychom neřekli, že k nám chodí jenom pár dní… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAŽDÝ MĚSÍC POHÁDKU

DRAMATIZACE: "O VELIKÉ ŘEPĚ"

Je měsíc září, začínáme pohádkou "O veliké řepě"- to je pro nás opravdová zábava. Každý měsíc nás bude provázet jiná pohádka, kterou si společně zahrajeme. Rády si hrajeme na různé pohádkové bytosti a zvířátka, mluvíme jejich řečí a což teprve obléknout si masky a převleky! Do hraní se zapojily všechny děti, postupně si vystřídaly role. To jsme se vyřádili.

V říjnu se těšíme na další pohádku… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ:

ZAČÍNÁME... "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" 

Tento rok jsme se zapojili do projektu, který je určen pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení

2) Obratnost

3) Dovednosti s míčem

4) Rozvíjení poznání

5) Netradiční činnosti

Každá věková kategorie má svůj pracovní sešit, ve kterém jsou zahrnuty všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

První úkol jsme již splnili a těšíme se na další… Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13. září 2019

PROJEKTOVÝ TÝDEN "VČELÍ KRÁLOVSTVÍ"

Druhý týden v září jsme ve třídě předškolních dětí, Soviček, zahájili celoroční projekt „V říši obrů“ zaměřenému na ekologickou výchovu. Věnuje se tématu včel a hmyzu. Na každý měsíc je připraveno jedno téma zaměřené na jednu skupinu hmyzu. Kalendář samotný slouží pak jako pracovní list pro skupinovou práci, do kterého děti kreslí či nalepují. V září jsme se přenesli na týden do Včelího království a děti se pomocí her, různých aktivit, výtvarných činností a pozorování seznámily prožitkovým učením se životem včel.

Pomocí simulačních her sbíraly pyl, sály nektar, který v brčku přenášely, rozdělily se podle vůně na zápěstí do dvou družstev a dokázaly se i seřadit podle velikosti od největšího po nejmenšího pomocí vzájemného poměřování. Poznali jsme život v úlu, uspořádání společenstva včel, jaké role postupně prostřídá dělnice. Na stavitelky jsme si i zahrály. Děti si celý týden vyráběly časopis, kde se seznámily i s prací včelaře, o kterém shlédly krátký dokument, procvičily si grafomotoriku a početní řadu do šesti. Ochutnali jsme med, banány v medu a medové perníčky.

Děti znají vývoj včely, její význam, sběr nektaru a pylu a způsob jejich života. Foto ve "Fotogalerii".


Školní rok 2018/2019

 

30. května 2019

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI

Nejen náboru nových fotbalistů se zúčastnily i naše děti z mateřské školy. Vyzkoušely si různé techniky fotbalistů, které jsou při trénování fotbalu důležité. S dětmi jsme si celé dopoledne moc užili. Z některých možná  budou reprezentanti liběšického fotbalu :) Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. června 2019

VÝLET DO PLOSKOVIC - třída Broučci

V úterý jsme za krásného slunečného počasí navštívili se třídou Broučků zámek Ploskovice. Děti zhlédly výstavu plyšových medvědů, prohlédly si prostory zámeckého parku a nejvíce je zaujali pávi. Výlet se dětem moc líbil a unavení, ale spokojení jsme se v 11:00 hodin vrátili do školky na oběd. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. června 2019

logo

NENÍ ZVÍŘE, JAKO ZVÍŘE

Projekt s názvem „Není zvíře jako zvíře“ si pro nás připravila paní Adéla Vrchovská. Nejprve jsme si zopakovali něco o domácích zvířatech, kuřátkách, morčeti, štěňátkách, koze, králíčcích… kde bydlí, v jakém stavení – chlévy, kurníky, stáj, králíkárny a co žerou – seno, žito, suchý chleba, granule a vodu…Děti se také dozvěděly, jak se ke zvířátkům chovat (cizí zvířata nekrmit, nehladit, nemačkat, nesahat jim do jídla….) Všechna zvířátka si děti mohly pomazlit, nakrmit. Projektu se účastnily tři  třídy ve stejnou dobu, vzájemně spolu spolupracovaly, vytvářely kolektivní výtvarné dílo (Kráva). Při výrobě krávy jsme využili krabice, odpadový a přírodní materiál (karton, PET lahve, kelímky, ruličky od toaletního papíru…).

Děti získaly zajímavé poznatky, hezkou zkušenost. Počasí nám přálo, celý půl den jsme si super užili. Těšíme se zase na další tak vydařený projektový den. Foto ve "Fotogalerii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. června 2019

VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE + PŘECHOD DĚTÍ DO JINÉ MŠ

Pro některé děti z naší mateřské školy byl tento den velikou událostí. Vyhlásili jsme výsledky ve sběru papíru. Na prvním místě se umístila Adélka Čadová,druhé místo obsadil Jan Kovrzek a jeho bráška Míša a třetí místo získala Eliška Knopová. Každý z nich si odnesl nějakou odměnu. Gratulujeme a děkujeme. Foto ve "Fotogalerii".

Ještě jsme se loučili se třemi dětmi, Natálkou Hamiovou, Jiříkem Budkou a Alexem Chajbullinem, které po prázdninách nastoupí do jiné mateřské školy. Přejeme jim, ať se jim v nové školce líbí. Foto ve "Fotogalerii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. června 2019

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Úterý bylo pro liběšické předškoláky důležitým dnem. S ostatními Sovičkami si pro svoje rodiče, prarodiče a samozřejmě sourozence a kamarády přichystali pěkné vystoupení plné pohybu a básniček. Po představení nastalo loučení. Dojemné loučení s předškoláky, kteří už po prázdninách neotevřou dveře mateřské školy, ale zasednou do lavice v 1. třídě základní školy. Při loučení nemohlo chybět pasování a předání šerpy a drobných dárečků. Sovičky se loučili básní „ Dětství, jako vánek letí, než se setmí uteče ti, mami zítra škola začíná…“. A věřte, že slova písně vehnala slzy do očí všech přítomných. V závěru si všichni, malí i velcí užili zábavného programu, plném soutěží, tančení. Budoucím školákům přejeme z celého srdce úspěšný a pohodový start do nové etapy života a ve škole hodnou a příjemnou paní učitelku. Foto ve "Fotogalerii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. - 17. května 2019

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - Kryštofovo údolí, Penzion Eva

Den 1:

Cestu jsme zvládli bez větších potíží, ubytování je fajn a prostředí přímo úžasné. Po příjezdu a po seznámení se s penzionem jsme šli hned na procházku do přírody vyrobit domečky skřítkům. Po obědě byla vycházka na místní a jedinečný orloj, kostel ještě dřevěný a poté do lesa udělat další domečky pro skřítky. Následovala výborná večeře. Dětem se vše moc líbí. Prozkoumávali jsme okolí, hráli hry... Tak nás ten celý den nějak vyčerpal, že jsme zalehli do postýlek a chrněli jsme až do rána :) Foto ve "Fotogalerii".

Den 2:

Hurááá, další den za námi a vše s úsměvem a bez slziček! Jen to počasí se už trochu kazí, ale nám to náladu nezkazí :) Dopoledne nás čekal celkem krátký výlet na nejvyšší viadukt pro vlaky. Po obědě byla volná zábava formou her  a pak důkaz toho, že nás ani malý déšť nezažene máte ve "Fotogalerii" :)

Den 3:

Tak už i ta středa nám utekla jako voda. I když nám tento den počasí nepřálo, nenechali jsme si ho zkazit. Dopoledne jsme si malovali naše maskoty na trička, po obědě nás už vyhlížela v malebném domečku paní,  kde si děti vyrobily a pomalovaly už vypálenou keramiku. Poté si venku dětičky po splnění několika jednoduchých úkolů našly poklad, který ihned  snědly:) Po příchodu do penzionu následoval rej v maskách a stolní hry. Foto ve "Fotogalerii".

Den 4:

Ještě před chvílí jsme z kufru vybalovali oblečení a už balíme zpátky :( Zkrátka týden utekl jako voda a zítra budete mít zlatíčka svá doma. Ještě předtím vám napíšu o dnešním překvapení pro děti. Ihned po snídani si děti zabalily balíčky do batůžku a vyšli jsme na cestu (do kopce, takže to bylo řečí) na vlakové nádraží. Již po pár minutách přijel vlak a cílová stanice Liberec. Pak nás čekala jak cesta tramvají, tak i autobusem, kde na nás už ze střechy vykukovala obrovská hlava dinosaura. Dinopark, to bylo to překvapeni. Ty zážitky z něj vám doufám budou děti vyprávět už doma :) Cesta nazpět a šupky,  dupky na večeři. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. května 2019

VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK

V úterý 7.5. se v naší školce konalo vystoupení dětí k příležitosti oslavy Dne matek. Každá třída si připravila různé scénky, básničky, písničky a tanečky pro potěšení svých nejbližších. Děti spolu s učitelkami pilně a svědomitě nacvičovaly, aby svým krásným a spontánním projevem přinesly láskyplnou náladu a zároveň předvedly, co se ve školce naučily. Hlavní odměnou jim za to byly úsměvy a potlesk všech přítomných. 

Avšak nejenom děti si z vystoupení něco odnesly. Každý z malých účinkujících si pro maminku přichystal drobnou upomínku jako poděkování za jejich celoroční péči.

Potom následovala společná dílnička, při které si zhotovily různé výrobky. Doufáme, že si všichni z tohoto dne odnesli příjemný a radostný zážitek. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. dubna 2019

PROJEKTOVÝ DEN "STAVITEL MĚSTA"

logoDěti si užily krásné dopoledne plné přemýšlení, budování, práce s plány. Nejdříve děti musely sestavit podle plánu silnici, která by vedla našÍm městem. Stálo to trochu přemýšlení a nakonec se podařilo. Poté skupinky dětí dostaly za úkol postavit lékárnu, hasičskou stanici, obchod, kostel, policejní stanici, restauraci... a umístit je kolem naší silnice. Z velkých kostek Lego Duplo si každé dítě vyrobilo svůj domek a pojmenovalo ho podle druhu stavby (pošta, nemocnice, obchod, hasičárna...) Přitom si také procvičovaly pravo-levou orientaci, který dům stojí vedle toho dalšího. Na závěr programu děti vše překreslovaly do map, dozvěděly se, kdo je kartograf a všechny přítomné děti získaly za svou skvělou práci diplom s titulem "Stavitel města". Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. dubna 2019

PES NENÍ HRAČKA

Do naší školky zavítal Australský ovčák. Zábavnou  a nenásilnou formou otázek a odpovědí  se děti dozvěděly, jak se k pejskům mají chovat a jak být s nimi kamarád. Za odměnu si děti mohly pejska pohladit, a to se jim moc líbila. Foto ve "Fotogalerii".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------