MŠ - Dokumenty

obecné dokumenty. verze ke stažení aktualizace
Školní řád mateřské školy .pdf  1.9.2018
Řád školní jídelny .pdf  1.9.2020

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

.pdf
 31.8.2013
Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím .pdf
 31.8.2013
Sazebník za poskytování informací .pdf  31.8.2013
Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání .pdf  1.9.2020
ŠVP PV - Rok na Zemi .pdf  1.9.2018
dokumenty pro rodiče k vyplnění verze ke stažení aktualizace
Žádost o přijetí do mateřské školy .pdf  1.9.2018
Čestné prohlášení k očkování .pdf  6.4.2020
Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání .pdf   1.9.2016
Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání .pdf   1.9.2016
Omluvný list dítěte - povinné předškolní vzdělávání .pdf  1.9.2017
ostatní verze ke stažení aktualizace
Logo školy .gif   1.9.2013
Jak si vybrat školní tašku - průvodce a poradce pro rodiče předškoláků .pdf  1.9.2014
výroční zprávy verze ke stažení aktualizace
Výroční zpráva za šk. rok 2014/2015 .pdf  15.10.2015
Výroční zpráva za šk. rok 2015/2016  .pdf   15.10.2016
Výroční zpráva za šk. rok 2016/2017 .pdf  15.10.2017
Výroční zpráva za šk. rok 2017/2018 .pdf  15.10.2018
Výroční zpráva za šk. rok 2018/2019 .pdf  15.10.2019
Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020