MŠ - Informace pro rodiče

Stravné a úplata šk. rok 2020/2021

STRAVNÉ + ÚPLATA ZA MŠ (platí se jednou částkou, nejprve se odečte úplata, zbytek jde na obědy) 

Stravné ve výši 550,- Kč (zkrácené - přesnídávka a oběd) nebo ve výši 650,- Kč (celodenní - přesnídávka, oběd a svačina) společně s úplatou ve výši 280,- Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!).

číslo účtu: 181873264/0300
variabilní symbol: bude přidělen ekonomkou školy při podání přihlášky*
specifický symbol: 3141
do poznámky: uveďte jméno a příjmení dítěte
stravné + úplata:

550,- Kč + 280,- Kč (830,-Kč)

popř. 650,- Kč + 280,- Kč (930,- Kč)

* = pokud máte v MŠ dvě děti, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího, stejné je to i v případě, že máte jedno dítě v MŠ a druhé v ZŠ (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

ÚPLATA a její každoroční změna

Úplata se mění každý školní rok podle aktuálně vypočtených neinvestičních nákladů v předchozím kalendářním roce. Zjednodušeně řečeno - čím vyšší jsou v MŠ náklady (nákupy věcí, rekonstrukce, opravy apod.), tím je vyšší i úplata a naopak. Stejná je vždy od září do června, v červenci a srpnu je nižší (vždy upřesněno během května). 

úplata září-červen 2020/2021: 280,- Kč
úplata červenec 2020: 160,- Kč
úplata srpen 2020: 140,- Kč

Přeplatky za stravné i úplatu budou vyúčtovány 1x ročně. 


Uzavření MŠ ve šk. roce 2020/2021 

---

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022 

--- bude upřesněno v průběhu dubna 2021 ---

Konzultační hodiny pro rodiče

V případě potřeby konzultace prosíme rodiče, aby se s námi vždy domluvili na čase předem, abychom se mohli na důležité rozhovory s vámi plně soustředit. Jistě chápete, že je to ve třídě plné dětí nemožné. Děkujeme za pochopení.

logo

Moje první návštěva 

Je Vaše dítě poprvé v MŠ? – Víte, jak mu pomoci se rychleji adaptovat na nové prostředí a kamarády?

 • Zůstaňte s dítětem ve třídě

Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech v mateřské škole. Budete mu oporou a bude mít pocit bezpečí. Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ.

 • Přibalte mu mazlíčka

Dovolte dítěti, aby si vzal svou oblíbenou hračku.

 • Používejte stejné rituály

Voďte dítě ve stejnou dobu a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy si pro ně přijdete – po obědě, po svačině... Nepoužívejte obecné výrazy typu: brzy, za chvíli, po práci.

 • Rozlučte se krátce

Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, vydržte to.

 •  Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si se svými dětmi o tom, co v mateřské škole dělaly a co nového se naučily.

 • Ujistěte dítě, že ho do školky neodkládáte

Vysvětlujte, že je máte rádi a že nechodí do mateřské školy proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti - vy práci, vaše dítě mateřskou školu.

 • Komunikujte s učitelkou

Možná se dozvíte, že když z mateřské školy odejdete od plačícího dítěte, tak již za chvilku je po slzičkách a dítě si hraje a zapojuje se do činností.

 • Děti za zvládnutý pobyt ve školce chvalte

Chvály není nikdy dost.

 • Pozitivně ho motivujte

Když se jednou rozhodnete, že dítě půjde do mateřské školy, nenechte se jím přemluvit a trvejte na tom. Dítě nikdy školou nestrašte – např: „Počkej, tam ti ukážou"! Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete jen na procházku a neslibujte mu, co nemůžete dodržet.        

Je naším velkým přáním, aby se dítěti v MŠ opravdu líbilo.

Co si přinesete do MŠ:

 • Bačkory (do tělocvičny cvičky)
 • Pyžamo
 • Náhradní oblečení a případné spodní prádlo (do šatny)
 • Umělohmotný hrníček na pitný režim
 • Oblečení na písek – tmavé tepláky, staré botasky
 • Veškeré věci prosím podepište!

 Co by mělo Vaše dítě umět před docházkou do MŠ:

 • Obléknout, svléknout, obout, zout
 • Pamatovat si svou značku
 • Používat WC
 • Smrkat
 • Samostatně stolovat  

 V programu MŠ nabízíme další aktivity:

 • Vzdělávací prvky "Začít spolu" (více na www.zacitspolu.eu)
 • Logopedická péče
 • Cvičení v tělocvičně ZŠ
 • Kroužek seznamování s AJ
 • Divadelní představení (Sváťovo divadlo aj.)
 • Vánoční programy
 • Ekologický program – pěstitelské práce na zahrádce, třídění odpadu, odebírání časopisu Mrkvička s ekologickými tématy pro MŠ ...
 • Keramická dílna v klubu ZŠ – práce s keramickou hlínou

logo

DŮLEŽITÁ ZMĚNA V ZÁKONĚ A JEJÍ VLIV NA ÚHRADU ÚPLATY

Upozorňujeme rodiče, že již za rok 2014 mohou uplatnit odečet z daní za úhradu "školkovného".  Do této částky se započítává pouze úplata uhrazená v tomto roce nikoli stravné.

Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů nebo jeden z prarodičů pokud má dítě soudně v péči. Pokud máte dvě a více dětí, lze si děti rozdělit a každý můžete uplatňovat slevu např. na jedno dítě.

Tuto slevu můžete uplatnit jak u zaměstnavatele, tak ji mohou uplatnit i rodiče OSVČ  podávající  daňové přiznání. Musejí doložit pouze potvrzení z příslušného předškolního zařízení.

Daňovou slevou na mateřskou školu, která bude snižovat vypočtenou daň z příjmu, bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.

Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na MŠ uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na MŠ uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus.

Více informací v přiloženém dokumentu zde.

Do tohoto potvrzení jen doplníte jméno rodiče (poplatníka), který bude slevu uplatňovat. Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte telefonní číslo 775 734 437.