Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace

   logo     logo  logo   zdrava_5  

proskoly  logologo LOGO


 Na této úvodní stránce budete moci sledovat veškeré změny v posledních dnech.

  • 17. června 2019aktualizace menu "Akce" a "Fotogalerie" (Hry bez hranic, Projektový den "Malý technik") + aktualizace úvodní stránky (plakáty konec šk. roku a akademie) + aktualizace sekce "mš" -> menu "Akce MŠ" a "Fotogalerie" (Rozloučení s předškoláky, Vyhlášení sběrové soutěže, Není zvíře, jako zvíře)
  • 20. června 2019aktualizace menu "Akce" a "Fotogalerie" (Japonec Kaito ve škole, Piknik na školní zahradě, Jarní poznávání rostlin, Školní výlet 7. třída) + aktualizace sekce "mš" -> menu "Akce MŠ" a "Fotogalerie" (Výlet do Ploskovic-třída Broučci, Sportovní dopoledne na hřišti) + aktualizace "úvodní strany" (článek z Deníku Litoměřicka o Mezinárodním summitu)
  • 21. června 2019aktualizace menu "Akce" a "Fotogalerie" (Mezinárodní titul Ekoškola)
  • 27. června 2019 - aktualizace "Akce" a "Fotogalerie" (Dopravní výchova, Akademie 2019)
  • 22. července 2019 - aktualizace menu "Granty a dotace" (Volný čas 2019)
  • 8. srpna 2019 - kompletní aktualizace sekce "mš" na školní rok 2019/2020
  • 12. srpna 2019 - kompletní aktualizace menu "Pro rodiče" (organizace šk. roku 2019/2020, úplata za družinu na šk. rok 2019/2020)
  • 20. srpna 2019 - kompletní aktualizace sekce "jídelna" na školní rok 2019/2020

 logo

 

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ

POHODIČKY!

logo

MEZINÁRODNÍ SUMMIT VE FINSKU

29.5 - 5.6.2019

Díky vynikajícímu plnění vzdělávacího programu Ekoškola, jsme letos obhájili již druhý mezinárodní titul EKOŠKOLA. Auditorům se naše práce moc líbila a naskytla se příležitost, která se zřejmě již nikdy nebude opakovat - odjet do Finska na mezinárodní studentský summit. Jsme jedinou školou v ČR a jednou ze 60 zemí z celého světa, která se summitu zúčastnila. Programem byly globální změny klimatu, speciálně emise oxidu uhličitého, dále diskuze a skupinové práce v anglickém jazyce, workshopy na téma finského školství, výuka přírodních věd, udržitelný rozvoj a jiné. Naše výprava také navštívila hlavní město Finska a národní park Koli. Více o programu summitu zde.

Tato vysoce prestižní cesta ale stála nemalé finanční prostředky - přes 40 000 Kč. Proto je mou milou povinností uvést naše sponzory, kteří svým příspěvkem pomohli škole uhradit náklady na letenky a ubytování:

Montáž a revize elektro zařízení, František Klaus, Liběšice

Ataccama Software s.r.o., Ing. Michal Klaus, Praha

Atomvet.cz s.r.o., Mgr. Milan Starec, Liberec

Eiwa Dent s.r.o., Eva Dluhošová, Litoměřice

LTnet s.r.o., Marek Smutný, Lovosice

Zápisky z cesty přímo od děvčat nejdete v sekci "Akce" a reportážní fotografie z celé cesty v sekci "Fotogalerie"

DENÍK LITOMĚŘICKA NAPSAL O TÉTO MIMOŘÁDNÉ

UDÁLOSTI NA PRVNÍ STRANU NOVIN

noviny

noviny2

 logo

  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola a Mateřská škola Liběšice je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je po jedné třídě. Budova a prostory školy jsou stavěny pro 300 žáků. V současné době školu navštěvuje přibližně 159 žáků v základním vzdělávání 52 žáků v předškolním vzdělávání mateřské školky Sluníčko, která je umístěna ve stejné budově. Ta se nachází ve velmi klidném prostředí okrajové části obce a je obklopena velkým areálem se spoustou zeleně, kde budujeme ekozahradu jak pro aktivity vzdělávací, tak pro volnočasové. Součástí objektu školy je také školní jídelna bez nutnosti přecházení venku. V nabídce jsou 2 jídla na výběr dopředu přes internet. Škola disponuje 3 odděleními školní družiny pro žáky I. i II. stupně a Střediskem volného času (SVČ), které nabízí kolem 20 zájmových aktivit. Kompletně je tak zajištěna péče o žáky od 6 hodin, přes dopolední výuku až do 16 hodin. Součástí našeho ŠVP EVVA (Školního vzdělávacího programu Ekologie-Výchova-Vzdělávání-Aktivita) je plavecká výuka ve 3. a 4. ročníku a lyžařský výcvik v 7. ročníku s možností zúčastnit se i v dalších ročnících. Na úschovu věcí mají žáci k dispozici samostatně uzamykatelné šatní skříňky.

Škola je spádovou školou pro několik okolních obcí, proto je ihned před školou autobusová zastávka pro dojíždějící žáky (cca 55% dětí). 

letecke_foto_1Primárně se věnujeme ekologické environmentální výchově, na jejíž přípravu se aktivně vzděláváme a absolvujeme nesčetná školení a workshopy. Vyučujeme speciální předmět Ekologie. Hlavním cílem je vybudování ekozahrady v areálu školy s venkovní učebnouovocným sadem  a poznávací částí z dřevin a rostlin. Částečně jsme se k tomu přiblížili v letech 2014/2015, kdy vyrostla venkovní učebna a vysadil se ovocný sad. První významnou pomocí byl grant Ústeckého kraje v letech 2015/2016 na vybudování 5 stanovišť ekozahrady v hodnotě 176 000,- Kč. Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali grantem Ústeckého kraje v hodnotě 109 625,- Kč, který zajistil další prvek - bylinkovou zahrádku. Škola je také jednou ze zastávek naučné stezky po Liběšicích. Na projektu naučné stezky jsme spolupracovali se Střediskem ekologické výchovy a etiky-SEVER v Litoměřicích a s CHKO Litoměřice. Kromě těchto dlouhodobých aktivit se věnujeme i projektům s kratší časovou dotací, opět většinou zacíleným na ekologickou činnost. Mezi jinými např. projekt Voda, kde si žáci zkouší terénní práce s mikroskopem a klíčem k určení bezobratlých živočichů v přírodních nádržích. Dalším příkladem může být projekt Zkvalitnění a nové pojetí environmentální výchovy u předškolních dětí a žáků I. stupně ZŠ, jehož hodnotu 22 000,- Kč jsme pokryli ze získané dotace. Celou řadu dalších ekologicky zaměřených akcí pořádá na škole Ekotým. To je skupina našich žáků, kteří se v praxi snaží ovlivnit myšlení dětí, žáků i kantorů ekologickým směrem. Více o grantech a jejich aktuální výši najdete v menu "Granty a dotace".

Zcela novou kapitolu otevírá školní rok 2016/2017, kdy začínáme v 1. ročníku se vzdělávacím programem "Začít spolu". V následných letech budou přibývat další ročníky až dojde k naplnění celého 1. stupně. Jsme přesvědčeni o tom, že zásady a pravidla programu "Začít spolu" významnou formou upevňují spolupráci mezi žáky a program je vhodnou cestou mezi alternativními vzdělávacími programy a běžnou výukou.

Další novou kapitolou od školního roku 2018/2019 je spolupráce s Asociací domácího vzdělávání ČR. K 1.9.2018 se na naší škole vzdělává 14 tzv. "domškoláků" a jejich počet bude každým rokem narůstat. Pár zajímavých informací k problematice individuálního (tzv. domácího) vzdělávání najdete zde

Ke každoročním stálicím patří například Den SOS, Dne Slabikáře, víkendové tvořivé dílny pro rodiče s děti, meziškolní soutěž Hry bez hranic zaměřená na netradiční sporty, Den Země a mnoho dalších. Sport je u nás rozvíjen i soutěžním směrem, ať už to je Mc´Donalds Cup, Běh na Mostnou horu, Běh po úštěckých schodech, Běh ploskovických parkem aj. či organizací soutěží ve vybíjené u nás na škole. Ke kvalitnímu sportovnímu vyžití je k dispozici prostorná tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem, nově zrekonstruovaným běžeckým oválemdoskočištěm a herními prvky pro předškoláky. 

letecke_foto_2Kulturní záležitosti prezentujeme ve formě Vánočního konceru v kostele Akademie ke konci školního roku. Na tyto programy si žáci se svými vyučujícícmi připravují pestrá divadelníhudební a různá pohybová vystoupení, která mají mezi rodiči obrovský úspěch. Pravidelné jsou též prodejní Vánoční a Velikonoční výstavy, kde výrobky žáků, kantorů, vychovatelů, ale i rodičů, dělají každým rokem radost při vánoční nebo velikonoční atmosféře. Při porovnání nabídky zájmových aktivit s jinými školami zjistíte, že kolem 20 kroužků nabízí opravdu málokdo. Jejich seznam je vždy aktualizován na začátku školního roku na webu. 

Pole informačních komunikačních technologií máme kvalitně zajištěné učebnami 2.st. kompletně vybavenými PC (připojenými na internet) s projektorem a projekčním plátnem, všechny třídy na 1.st. máme vybavené interaktivními tabulemi SMARTBoard 880i pro práci více žáků najednou, učebnu s interaktivní tabulí SMARTBoard 680i pro všechny třídy 2.st., PC učebnu LCD monitorysluchátky moderními počítači (Pentium Dual Core, NAS server). Součástí běžné výuky je Multimediální výchova, kde si žáci zkouší pestré činnosti s fotoaparátemkameroudiktafonem a vše následně zpracují na počítačích, vybavenými software na úpravu zvuku, obrazu či videa. Další formou práce může být např. program Scribus pro profesionální tvorbu školních časopisů, Google Sketch Up pro grafický návrh vlastního bydlení nebo Algodoo pro vizualizaci fyzikálních jevů. Nedílnou součástí moderní mediální výchovy je také vlastní školní časopis, který se chlubí 2. místem v krajské soutěži školních časopisů. 

Neváhejte nás navštívit, dveře máme otevřené. Garantujeme vám, že prostředím "vesnické" školy budete příjemně překvapeni

logo

V DENÍKU LITOMĚŘICKA VYŠEL ČLÁNEK O

NAŠÍ ŠKOLE A TŘÍDÁCH "ZAČÍT SPOLU"

                           clanek_ltm       clanek_ltm2

 

+ odkaz na webovou podobu článku včetně fotogalerie - ZDE 

 logo

NAŠI PRVŇÁČCI SE OBJEVILI V DENÍKU MF

DNES a DENÍKU LITOMĚŘICKA:

foto

 

FOTO DENIK

logo

72 hodin proti lhostejnosti - projekt

"Bylinková zahrada"

logo

Několikaměsíční přípravné práce vyústily v celodenní projekt - "Bylinková zahrada". Žáci tím vstoupili do II. fáze budování školní ekozahrady a vytvořili šest sekcí bylinkové zahrady včetně relaxačních a pozorovacích míst. Tradičním mediálním partnerem byla Regionální televize Litoměčicko 24, jejíž reportáž můžete shlédnout zde pod textem.

Detailní informace o budování ekozahrady najdete v menu "Ekozahrada".

logo

ZŠ a MŠ Liběšice obhájila mezinárodní

titul "EKOŠKOLA"

Dne 21. března 2019 navštívili školu 2 auditoři z organizace Tereza, která je zastřešujícím orgánem nad udílením mezinárodních titulů "Ekoškola" v České republice. Jedná se o velmi prestižní titul, kterým se aktuálně pyšní pouze 435 škol z celé České republiky, na světě je to přibližně 45 000 škol. Na tomto titulu je vidět, že snaha se vyplácí a po dvouroční náročné práci k obhájení titulu přišla velmi "sladká" odměna :)

Motto ekoškoly: Pokud dokážete ovlivnit vaší školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.

Více o programu Ekoškola zde

 ekoskola

logo

 REGIONÁLNÍ TELEVIZE LITOMĚŘICKO

Místní televize u nás natočila reportáž z projektu Cirkus Happy Kids. Fotografie z projektu najdete v sekci "Fotogalerie".

logo

ŠKOLA MÁ KONTEJNER NA TEXTIL!

kontejner

Od 1. prosince 2015 přinášíme nejen pro rodiče a jejich děti, ale i pro všechny spoluobčany obce Liběšice úplnou novinku - KONTEJNER NA ODĚVY, TEXTIL, OBUV, HRAČKY, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY apod. Pro přesnou specifikaci věcí, které se mohou, nebo naopak nemohou do kontejneru vhazovat, si důkladně přečtěte "Průvodní list" dole. Také vás určitě zajímá, kam vhozený textil putuje. Pak opět doporučujeme si přečíst "Průvodní list".

Kontejner najdete v areálu školy, konkrétně na prostranství před školní jídelnou, kam lze pohodlně přijet autem až ke kontejneru. Kontejner je přístupný všem v době otevření areálu školy, tzn. od 6h do 16h každý den kromě víkendu. Návštěvu je tak vhodné naplánovat například společně s vyzvednutím dítěte z MŠ nebo ZŠ. Předem děkujeme za dodržování zásad pro vhazované věci - je to naše vizitka.

 --- PRŮVODNÍ LIST ---

 logo 

 NOVÉ ZABEZPEČENÍ BUDOVY od 1. září 2015

logoV důsledku tragických událostí na podzim 2014 ve Žďáru nad Sázavou vyhlásilo MŠMT dotační titul "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" č.j. MŠMT-2157/2015-1. V rámci celé ČR využilo možnost zpracovat si žádost několik tisíc škol, vybráno jich však bylo pouze 65 z celé republiky a jen 3 z Ústeckého kraje. Rozhodujícím kritériem byla kvalita zpracovaných žádostí a splnění jednotlivých podmínek grantu.

Naše škola se stala jednou ze 65 nejlépe ohodnocených a získali jsme dotaci MŠMT v hodnotě 101 627,- Kč, naše spoluúčast činila 27 499,- Kč. V průběhu měsíců září, říjen a listopad probíhalo testování v plném provozu, které mělo za cíl odhalit a napravit nesrovnalosti v plánování. Cílem, který se tedy podařilo splnit, je zajištění zabezpečeného a kontrolovaného vstupu (hlavního i bočního) do budovy školy. Naplnili jsme tak opatření vyplývající z Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, tzv. Minimálního standardu bezpečnosti a zároveň jsme vyhověli podmínkám připravované Vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.   

logo

ZÍSKANÉ GRANTY

      logologo1

logologoEU 
Základní škola a Mateřská škola Liběšice je velmi aktivní školou při podávání grantových žádostí a výzev. V období let 2012do současnosti jsme získali celkem

5 182 362,71 Kč

z různých dotací a grantových řízení. Tato částka obsahuje i naší povinnou spoluúčast. Veškeré podrobnosti ohledně jednotlivých grantů a dotací najdete v menu "Granty a dotace"

logo

SLUNÍČKO NEBO MRÁČEK

 preventivní akce s dopravní policií

Článek Litoměřicka24 o preventivní akci naší školy s dopravní policií, čtěte zde nebo zde. Foto v sekci "Fotogalerie". Reportáž regionální televize Litoměřicko24.

 

logo

SOS Den

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 ze školní akce SOS Den.

 logo

Velikonoční výstava

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 z Velikonoční výstavy.

logo 


podekovani


 ekolamp


pesos


 sidus 


 OP_VK

 eu