ZŠ - Ekoškola

 

EKOŠKOLA ZŠ A MŠ LIBĚŠICE

Ve školním roce 2017/2018 si ekotým pro lepší prezentaci své práce vytvořil své vlastní webové stránky. Od této chvíle tedy můžete veškeré aktivity ekotýmu sledovat zde:

http://www.ekoskolalibesice.cz

  

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola, v duchu své prezentace vzdělávání zaměřeného na ekologické a environmentální aktivity, zapojila do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Cílem tohoto projektu je nejen snížení nákladů na energie na školách, ale také šíření informací o odpadovém hospodářství, třídění, nebo třeba celkové zlepšení prostředí školy. Odměnou za probíhající změny na školách je udělení titulu EKOŠKOLA, který jsme v červnu 2014 obdrželi a v této sekci můžete vidět, že úkol to vůbec není nic jednoduchého... 

 

Ekotým   složení ekotýmu
 
schůzky ekotýmu:   1. schůzka
    2. schůzka
    3. schůzka
    4. schůzka
    5. schůzka
    6. schůzka
    7. schůzka
    8. schůzka
    9. schůzka
    10. schůzka
    11. schůzka
    12. schůzka
    13. schůzka
    14. schůzka
 
Analýza školy   odpady a prostředí školy
    voda
    energie
 

Plán činností + monitorování a vyhodnocování

  krátkodobé + dlouhodobé cíle
 
Informování a spolupráce   info text
 
Ekokodex   ekokodex
 

FOTOGRAFIE ZE ŠKOLY

3 31 45 6

7 8

9 10

11 1213 14

15 16

1718

20 2122 19

23 24

25