ZŠ - Naše virtuální škola

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU "Naše virtuální škola"

nvsŽáci 6.-9. třídy mají možnost být součástí skupiny pouze 14 škol z Ústeckého kraje, která se až do konce roku 2013 bude pomocí volnočasových aktivit věnovat tématu multimédiíškolního rozhlasustřihu videatvorbě fotografií apod. Žáci utvoří 15 členou aktivní skupinu, která své výsledky bude prezentovat na speciálních webových stránkách (www.nasevirtualniskola.cz), určených přímo pro tento projekt. Rodiče tak budou moci sledovat aktuální pracovní úkoly a jejich výsledky.

Projekt je dobře medializovaný a má podporu v řadě regionálních mediích nebo kabelové TV. Tento akt má samozřejmě za cíl naší školu více otevřít,propagovat dokázat, že i malá vesnická škola rozhodně nezaostává v moderním pokroku. Příkladem medializace mohou být tyto tiskové zprávy:


31. prosince 2013 skončil projekt NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA

V tento den jsme se zúčastněnými žáky byli v Děčině v kině Sněžník. Tady proběhlo závěrečné vyhodnocení celého projektu, který trval 1 rok. Za tu dobu se žáci naučili základy práce s kamerou, fotoaparátem nebo diktafonem a zároveň pronikli do tajů střihu video reportáží. Níže uvedené odkazy jsou tomu důkazem. V záverečném vyhodnocení jsme se sice neumístili na medailových pozicích, ale i tak si žáci odvezli nevšední zážitky. Fotografie ze závěrečného programu jsou ve fotogalerii.

 


VÝSTUPY PROJEKTU NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA:

1. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své první video, jedná se o sestřih záběrů, propagujících naší školu. Vidět ho můžete na webovkách virtuální školy, anebo přímo na portále YouTube dole.

2. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své druhé video, jedná se o sestřih záběrů ze zápisu do MŠ.

3. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své třetí video, jedná se o sestřih záběrů z ekoakce Den Země.

4. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své čtvrté video, jedná se o sestřih záběrů z akce Čarodějnice 2013.

5. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své páté video, jedná se o dokument o preparátorovi Michalovi Fišerovi.

6. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své šesté video, jedná se o dokument z akce Hry bez hranic.

7. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své sedmé video, jedná se o dokument z vyhlášení vítězných týmů projektu Naše virtuální škola z kina v Děčíně.

8. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své osmé video, jedná se o dokument z lyžařského výcviku na začátku roku 2014 na Klínovci.

9. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své deváté video, jedná se o dokument z ekologicky zaměřené akce Den Země (jaro 2014).

10. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své desáté video, jedná se o dokument z dopravně-bezpečnostní akce Sluníčko nebo mráček ve spolupráci s Policíí ČR a organizací BESIP.

11. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své jedenácté video, jedná se o dokument z nahrávání školní hymny ve šk. roce 2013/2014. Její ekologické zaměření jasně profiluje zaměření naší školy.

12. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své dvanácté video, jedná se o dokument z akce SOS Den, kde se žáci setkali se všemi složkami integrovaného záchranného systému.

13. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své třinácté video, jedná se o sestřih záběrů z akce Noc kostelů, kde jsme uspořádali výstavu v místním kostele a doplnili ji o pár recitací a zpívaných písní.

14. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své čtrnácté video, jedná se o sestřih záběrů z akce Čarodějnice 2016.

 15. Žáci týmu virtuální školy vytvořili své patnácté video, jedná se o sestřih záběrů z akce Den Země. Sbíraly se plasty, sázely stromy a prořezávaly se náletové dřeviny.