ZŠ - Ekozahrada

 

Š K O L N Í   E K O Z A H R A D A

L I B Ě Š I C E

logoloho uk

F Á Z E   I.

První myšlenky na zkrášlení stávajícího prostoru kolem školní budovy přišly na podzim roku 2014. Areál se všemiobr jeho vzrostlými dřevinami působí velmi dobře a je z architektonického hlediska dobře hodnocen i současnými zahradními architekty. Přesto se nabízela řada úprav, které by mohly prostor ještě vylepšit. Mezi jinými to bylo například odstranění přestárlých a neudržovaných jalovců, které se umísťovaly do zahrad v 70. letech 20. století. Ovšem pokud se něco odstraní, je nutné také místo doplnit, či najít ještě další uplatnění tohoto krásného prostoru. Ostatně není moc škol, které se mohou chlubit takto pěkným okolím.

Od myšlenky se přešlo k plánování a oslovili jsme zahradního architekta. Máme za to, že při budování čehokoliv se musí respektovat odborníci a amatér nemá spoléhat na své vlastní úsudky. Zbývalo poslední, kde na to vzít? Jako náhodou Ústecký kraj připravil dotační titul "Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje pro roky 2013 až 2016". V únoru 2015 jsme začali s náročnými přípravami pro podání žádosti. Nedrželi jsme se zkrátka... Rovnou první položkový rozpočet obsahoval částku 176 600,- Kč (141 280,- Kč Ústecký kraj a 35 320,- Kč naše povinná spoluúčast). Při porovnání s ostatními žádostmi jsme je třikrát převyšovali. Odvaha a velikost projektu se ovšem ukázaly jako přednost a naše dotační žádost byla v červnu 2015 v plné míře podpořena. Prázdniny zaplnil výběr dodavatelů, spolupracovníků, konzultace s architektem, plánování a mnoho dalších aktivit. Na podzim roku 2015 vše vypuklo a v jediném dni (samozřejmě za mohutné předchozí přípravy) vznikla uprostřed školního areálu naučná stezka o pěti stanovištích. Tento den byl vhodně propojen s projektem 72 hodin proti lhostejnosti, do které se řadu let zapojujeme.

obrPrvní stanoviště jsme nazvali jako úvodní a informuje návštěvníky o celém projektu, jeho podpoře a o celé náplni ekozahrady. Druhé je věnováno podpoře stávajících dřevin, jejich kompletnímu označení a nové výsadbě stromů. Třetí stanoviště je široko daleko největší vřesoviště, pestré na druhy rostlin citlivé na kyselost půdy. Čtvrtým stanovištěm je staly ovocné keře, které lákají k ochutnávce (maliny, ostružiny, angrešť, josta a rybíz). Poslední část je funkční řadová výsadba původních druhů keřů (kalina, brslen, dřišťál, ptačí zob aj.), která funguje nejen jako potrava a úkryt pro ptactvo, ale i jako oddělující linie od okolních panelových domů. V listopadu 2015 proběhlo slavnostní otevření a ekozahrada byla představena veřejnosti.

Veškeré fotografie a mediální výstupy z budování najdete v odkazech níže: 

 

logoloho uk

F Á Z E   II.

Ihned po realizování první fáze nás napadaly myšlenky - a co dál? Prostor je obrovský... Součástí první fáze byly iobr práce, které se do projektu nevešly a náklady tak šly pouze za školou. Je to vznik ovocného sadu, který má v současností už 16 stromků (jabloně, hrušně, švestky, meruňky, ořechy) a také vybudování venkovní učebny. Při jarních a podzimních teplých dnech je velmi příjemné se vzdělávat venku na čerstvém vzduchu. Při plánech, jak zvelebit areál, nám přišly na mysl bylinky... Může je užívat školní kuchyně, mohou se využívat při zájmových činnostech (např. barvířské byliny) a k bylinám se také váže mnoho drobného hmyzu, který je pro každou zahradu nezbytný. Po vynikající spolupráci v první fázi jsme tedy opět oslovili zahradního architekta a dali s ním dohromady podobu budoucí bylinkové zahrádky, její funkci a doplnění. Opět zůstala otázka financí... Proto i na podruhé byla v únoru 2016 zpracována žádost o stejný dotační titul jako v I. fázi "Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje pro roky 2013 až 2016". Jsem přesvědčen, že o úspěchu v grantových řízeních náhody nerozhodují, proto i tentokrát hodnotící komise uznala, že projekt je zpracován kvalitně a zaslouží si podporu v hodnotě 109 625,- Kč (87 700,- Kč Ústecký kraj a 21 925,- Kč naše povinná spoluúčast). Prázdniny tak opět zaplnilo hledání vhodných dodavatelů a zpracovatelů, nesčetné konzultace s architektem a další přípravné činnosti.

obrV říjnu 2016 vypukl vrcholný den druhé fáze - samotné sázení rostlin a úprava toho, co se doposud nestihlo. Tentokrát vznikl v podstatě multifunkční prostor, který v sobě kombinuje bylinkovou zahrádku jako didaktickou pomůcku nebo bylinkovou zahrádku jako zdroj pro naší školní kuchyni. Zároveň funguje jako relaxační místo se třemi dubovými lavičkami. Myslíme i na drobný hmyz, který se o naše rostliny stará, a proto má bylinková zahrada 3 hmyzí hotely a 3 motýlí krmítka. Celou kompozici doplňuje 7 okrasných keřů, jeřábina, stříbrný smrk a okrasná vrba.

Rokem 2016 končí i dotační titul, ze kterého jsme dva roky za sebou čerpali na financování vzniku ekozahrady. Uvidíme, zda Ústecký kraj do budoucna připraví podobné výzvy, nějaké plány totiž opět máme... :)

Veškeré fotografie a mediální výstupy z budování najdete v odkazech níže:

 

Mgr. Jan Táborský, ředitel školy