ZŠ - Pedagogický sbor a správní zaměstnanci

logo

 

Pedagogický sbor pro školní rok 2020/2021

platný od 1. 9. 2020

 

Ředitel školy:       Mgr. Jan Táborský
Zástupkyně ředitele školy:   Mgr. Jana Tvrdá

Třídnictví:

1. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Markéta Vlková

2. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Gabriela Sokolová

3. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Erika Kočová

4. ročník (vzdělávací program "Začít spolu" + Hejného matematika): Mgr. Klára Janošová

5. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Irena Hamouzová

6. ročník: Mgr. Jiří Wolf

7. ročník: Mgr. Václava Militká

8. ročník: Mgr. Eva Trnková

9. ročník: Mgr. Klára Kuldová


Bez třídnictví:

Bc. Vladimíra Vokráčková

Mgr. Petra Kuchařová

Bc. Jarmila Sedláková


Asistenti pedagoga:

Petra Levá

Asistentka v 1. ročníku "Začít spolu":

Mgr. Petra Kuchařová


Školní družina:

1. oddělení - Denisa Šulevková

2. oddělení - Naděžda Umanová

3. oddělení - Lenka Šimberská

4. oddělení - Jana Peremská

SVČ (Středisko volného času):

Bc. Jarmila Sedláková


Metodik prevence:

Bc. Jarmila Sedláková

Výchovný poradce:

Mgr. Václava Militká /pro I. a II.st. ZŠ/

Logopedický asistent:

Mgr. Irena Hamouzová

Speciální pedagog:

Mgr. Markéta Vlková

Koordinátor ICT:

Mgr. Jan Táborský

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Jana Tvrdá

Kronikář:

Mgr. Gabriela Sokolová


logo

 

Správní zaměstnanci pro školní rok 2020/2021

platný od 1. 9. 2020

 

Ekonomka:

Lenka Mejstříková

Školník:

Petr Krátký

Uklízečky:

Rejzková Pavlína

Pospíšilová Vlasta

Klára Sedláčková