ZŠ - Dokumenty

obecné dokumenty verze ke stažení aktualizace
Śkolní řád .pdf  1.2.2021
Řád školní družiny .pdf  1.9.2019
Řád střediska volného času .pdf   1.9.2015
Řád školní jídelny .pdf  1.9.2020
Řád stravovací komise .pdf  1.1.2016
Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím .pdf  31.8.2013
Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím .pdf  31.8.2013
Sazebník za poskytování informací .pdf
 31.8.2013
Směrnice k ochraně osobních údajů .pdf  31.8.2013
Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině .pdf  1.9.2020
Preventivní program školy na rok 2020/2021 .pdf  1.9.2020
Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací kvality .pdf  13.10.2008
dokumenty pro rodiče k vyplnění verze ke stažení aktualizace
Aktuálnost osobních údajů .pdf  1.9.2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) .pdf  24.4.2019
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf  1.9.2018
Žádost o odklad povinné školní docházky .pdf  1.9.2018
Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy .pdf   1.9.2018
Žádost o uvolnění dítěte na více než 3 dny .pdf  11.2.2021
Žádost o uvolnění z TV .pdf  1.9.2017
Žádost o slovní hodnocení  .pdf   1.9.2017
Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení .pdf  1.9.2017
GDPR - General Data Protection Regulation verze ke stažení aktualizace
Informace o zpracování osobních údajů .pdf 22.5.2018
Harmonogram implementace GDPR .pdf 22.5.2018
ostatní verze ke stažení aktualizace
Logo školy .gif  1.9.2013
Jak si vybrat školní tašku - průvodce a poradce pro rodiče prvňáčků .pdf  1.9.2014
Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2018,2019) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  17.3.2017
Zveřejnění rozpočtu na 2017 podle zák. č. 250/2000 Sb.  nedodáno zřizovatelem  20.4.2017
Zveřejnění návrhu rozpočtu na 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2019, 2020) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  31.10.2017
Zveřejnění schváleného rozpočtu na 2018 podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf   23.5.2018
Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2019, 2020) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  23.5.2018
Zveřejnění návrhu rozpočtu na 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2020, 2021) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  23.10.2018
Zveřejnění schváleného rozpočtu na 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2020, 2021) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  30.12.2018
Zveřejnění návrhu rozpočtu na 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2021, 2022) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  29.10.2019
Zveřejnění schváleného rozpočtu na 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2021, 2022) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  29.12.2019
Zveřejnění návrhu rozpočtu na 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2022, 2023) podle zák. č. 250/2000 Sb. .pdf  20.10.2020
výroční zprávy verze ke stažení aktualizace
Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 .pdf  15.10.2013
Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 .pdf  15.10.2014
Výroční zpráva za šk. rok 2014/2015 .pdf  15.10.2015
Výroční zpráva za šk. rok 2015/2016 .pdf  15.10.2016
Výroční zpráva za šk. rok 2016/2017 .pdf  15.10.2017
Výroční zpráva za šk. rok 2017/2018 .pdf  15.10.2018
Výroční zpráva za šk. rok 2018/2019 .pdf  15.10.2019
Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020 .pdf  15.10.2020