ZŠ - Pro rodiče

Organizace školního roku 2018/2019:

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 18. února - 24. února 2019 

Velikonoční prázdniny budou trvat od čtvrtka 18. dubna - pátku 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června - neděle 1. září 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019 


Stravné a úplata za školní družinu šk. rok 2018/2019:

STRAVNÉ + ÚPLATA ZA ŠD (platí se jednou částkounejprve se odečte úplata, zbytek jde na obědy) 

Stravné dle věku žáka podle rozpisu v tabulce společně s úplatou za školní družinu (pokud jí žák navštěvuje) ve výši 69,- Kč (každý rok se mění, podrobnosti dole) zasílejte do 20. dne v měsíci zálohově dopředu na účet (př.: na září platíte již v srpnu!).

číslo účtu: 181873264/0300
variabilní symbol: bude přidělen ekonomkou školy při podání přihlášky*
specifický symbol: 3141
do poznámky: uveďte jméno a příjmení žáka
stravné**: žáci věk 7 - 10 let: 450,- Kč + 69,- Kč (519,- Kč)
  žáci věk 11 - 14 let: 500,- Kč + 69,- Kč (569,- Kč)
  žáci věk 15 a více let: 550,- Kč + 69,- Kč (619,- Kč)

* = pokud máte ve školní družině nebo školní jídelně přihlášeno více dětí, stačí poslat platbu jednou částkou a uvést variabilní symbol toho mladšího (nahlásit ekonomce spojení plátců a zasílat jednou částkou)

** = do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle kategorií, tzn., že pokud dítě dosáhne např. 11 let v červnu, je v kategorii 11 - 14 let už od září

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány 1x ročně. 

ÚPLATA ZA ŠD a její každoroční změna

Úplata se mění každý školní rok podle aktuálně vypočtených neinvestičních nákladů. Stejná je vždy od září do června.

úplata září-červen 2018/2019: 69,- Kč

 


Zvonění 

Budova se otvírá v 7.40h

Všichni žáci jsou povinni být v 7.55h na svém místě a připravit se řádně na výuku.

  • 8.00h - 8.45h
  • 8.55h - 9.40h
  • 10.00h - 10.45h
  • 10.55h - 11.40h
  • 11.50h - 12.35h
  • 12.40h - 13.25h
  • 13.35h - 14.20h
  • 14.30h - 15.15h

Podatelna, ekonomické záležitosti, hospodářka školy - Lenka Mejstříková

Úřední hodiny
Pondělí 7.30h - 8.30h 13.00h - 15.20h
Úterý 7.30h - 8.30h - - -
Středa 7.30h - 8.30h 13.30h - 15.20h
Čtvrtek 7.30h - 8.30h - - -
Pátek zavřeno

Seznam středních škol

Pro rodiče i žáky - úplný seznam středních škol v Ústeckém kraji pro snadný výběr vhodné školy, jako dalšího stupně vzdělávání.

STŘEDNÍ ŠKOLY